Over ons

Passend onderwijs: een grote verandering vanaf 1 augustus 2014! Maar niet voor scholen in ons verband, wij bereiden ons al jaren voor. Een groot deel van de manier waarop wij werken is al ‘passend’ onderwijs. Maar uiteraard blijven wij in beweging en willen wij passend onderwijs verder optimaliseren en duurzaam verankeren in ons onderwijs binnen Deventer, samen met ouders, scholen en alle andere betrokkenen. Naast het Sineteam vormen ook het kenniscentrum dyslexie en het  kennis- en dienstencentrum VVE de spil van onze organisatie.

Sine Limite: voor ieder kind!

Laatste nieuws

  1. Materialen Sinemiddag Begrijpend lezen Naar aanleiding van de Sinemiddag zijn enkele materialen beschikbaar:
  2. OPR organiseert op 19 maart informatieavond (G)MR-en Passend onderwijs is 1 augustus 2014 van start gegaan. Vorig jaar is de Ondersteuningsplanraad (OPR) ingesteld. Bij de OPR is de...

Onze collega's