Over ons

Passend onderwijs is een jaar geleden ingevoerd. Scholen binnen ons verband blijven uiteraard in beweging. Met elkaar willen wij passend onderwijs verder optimaliseren en duurzaam verankeren in ons onderwijs binnen Deventer, samen met ouders, scholen en alle andere betrokkenen. Naast het Sineteam vormen ook het kenniscentrum dyslexie en het  kennis- en dienstencentrum VVE de spil van onze organisatie.

Sine Limite: voor ieder kind!

Laatste nieuws

  1. NETWERKBIJEENKOMST JONGE KIND 3 OKTOBER 2016 SPECIAAL VOOR MANAGERS KINDERCENTRA, SCHOOLDIRECTEUREN, VVE-  EN ONDERBOUWCOÖRDINATOREN EN IB-ERS ONDERBOUW IN DEVENTER!  ...
  2. Nieuw telefoonnummer en (post)adres per 4 juli! Per 4 juli gaat Sine Limite verhuizen. Het nieuwe telefoonnummer (tevens het Loket) is per 4 juli: 0570-745610 Het nieuwe bezoekadres is...

Onze collega's