Handboek IB

 • Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) versie 4.0 klik hier
 • Handleiding POP versie 3.0 klik hier
 • Handreiking POP, behorend bij het ontwikkelingsdeel klik hier
 • Plan van aanpak Jonge Kind (POPje) klik hier
 • Aanvraagformulier PAC klik hier
 • Aanvraagformulier PAC Jonge kind klik hier
 • Aanvraagformulier Intelligentieonderzoek klik hier
 • Aanvraagformulier Psychodiagnostisch onderzoek klik hier
   
 • Aanvraagformulier TLV SO/SBO klik hier
 • Aanvraagformulier TLV advies klik hier
 • Aanvraagformulier TLV arrangement klik hier
 • Kopieerformulier TLV klik hier
   
 • Aanvraagformulier scholen dyslexieonderzoek Sine Limite klik hier
 • Vragenlijst ouders dyslexieonderzoek Sine Limite klik hier
 • Aanvraagformulier thuislicenties Sprint klik hier
   
 • Aanvraagformulier ouders EED-onderzoek klik hier
 • Aanvraagformulier school EED-onderzoek klik hier
   
 • Checklist vooronderzoek dyscalculie klik hier
 • Aanvraagformulier dyscalculieonderzoek klik hier
 • Oudervragenlijst dyscalculie klik hier
   
 • Toestemmingsformulier observatie klik hier
 • Toestemmingsformulier gegevens klik hier
 • DOL op Passend onderwijs klik hier
 • Intern Begeleider binnen Sine Limite klik hier
 • Richtlijnen behandeling en onderzoek derden klik hier
Terug naar het overzicht