Leerlingplatform


 

Inmiddels hebben we twee bijeenkomsten gehad van het leerlingenplatform. We zijn gestart met vier enthousiaste en gemotiveerde  leerlingen uit  groep  6,7 en 8.
Nadat we de eerste bijeenkomst gebrainstormd hebben over onderwerpen die we dit schooljaar willen aanpakken, zijn we de tweede bijeenkomst concreet bezig geweest met het doel: Het realiseren van een portfolio voor de overgang van groep 8 naar het VO.
Daarnaast gaan we de  komende bijeenkomsten ook met elkaar onderzoeken hoe leerlingen meer betrokken kunnen worden bij beslissingen die binnen de school genomen worden.
Binnen het leerlingplatform wordt er gewerkt met het bord van stichting leerKRACHT. Op deze manier is het heel duidelijk aan welke doelen we werken, welke successen we hebben behaald en welke acties we hebben uitgezet.

Algemene informatie
We hebben bij Sine Limite al jaren een ouderplatform en een leerkrachtplatform. Deze ouders en leerkrachten denken met ons mee over belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs en voor de scholen in Deventer.
Wij willen ook graag dat leerlingen met ons meedenken en daarom zijn we in het schooljaar 2015-2016 gestart met een leerlingplatform bij Sine Limite. We hebben kinderen van verschillende leeftijden en basisscholen uitgenodigd om mee te denken over onderwerpen die jullie belangrijk vinden op het gebied van onderwijs. We zullen drie keer per jaar bij elkaar komen, in een echte vergaderruimte bij Sine Limite.

Als je al een goed idee hebt voor het platform of een interessante vraag, stuur dan een mailtje naar loket@po-deventer.nl

Terug naar het overzicht