Top Academie Deventer voor talenten

Top Academie Deventer, een bovenschools project voor intelligente kinderen.

Top Academie Deventer voor Talenten (TAD) is bedoeld voor talentvolle kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Het gaat om die kinderen waarvan de scholen verwachten dat ze naar de havo of zelfs het vwo kunnen. Op de Top Academie krijgen zij de gelegenheid hun talenten volop te ontwikkelen. TAD voor Talenten ondersteunt hen op het gebied van woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld. Allemaal belangrijke vaardigheden, nodig voor een succesvolle schoolloopbaan.
De lessen vinden plaats na schooltijd, op twee middagen van de week, gedurende soms meerdere jaren. Dat vraagt een flinke inspanning van de kinderen. Maar ze krijgen er ook wat voor terug: uitstekend onderwijs, verzorgd door enthousiaste docenten; kleine klassen, met uitsluitend gemotiveerde kinderen; maar bovenal: een belangrijke uitbreiding van hun vaardigheden, die de aansluiting naar havo/vwo een stuk gemakkelijker maakt. De Top Academie is geen school of club: het is vergelijkbaar met de universiteit, waar studeren, nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid van groot belang zijn.
TAD voor Talenten komt voort uit en werkt samen met de basisscholen uit Deventer. Het onderwijsprogramma van de academie sluit meestal aan bij het reguliere programma van de betrokken scholen.

Voor wie is de Top Academie Deventer?
TAD is bedoeld voor kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 die naar havo of vwo zouden moeten kunnen, maar best wat ondersteuning kunnen gebruiken omdat ze moeite hebben met begrijpend lezen en woordenschat. Alleen een knappe kop is echter niet genoeg. Het is hard werken op de Top Academie. Leerlingen moeten twee middagen (na schooltijd) extra naar school. Er wordt ook van hen verwacht dat ze huiswerk maken. Dat vraagt om doorzettingsvermogen. Daarom is motivatie, van zowel ouders als kind, een belangrijke voorwaarde. We zoeken kinderen die graag willen leren en bereid zijn daarvoor moeite te doen. Ouders moeten bereid zijn hun kinderen daarbij te ondersteunen.

Wat wil de Top Academie Deventer voor Talenten?
We willen dat in Deventer zoveel mogelijk kinderen naar havo/vwo gaan. De garantie daarvoor kunnen we niet geven, maar de TAD kan wel een belangrijk duwtje in de goede richting geven. Daarvoor is het nodig om met name de taalvaardigheden (vooral woordenschat en begrijpend lezen) te vergroten. Dit is van groot belang voor de voortzetting van de schoolcarrière. De TAD wil de resultaten van kinderen juist op die gebieden verbeteren.
En dat lukt!

Wat doe je op de Top Academie Deventer voor Talenten?
Er moet hard gewerkt worden op de TAD voor Talenten. Alle lessen zijn bedoeld om de taalvaardigheden van de kinderen te vergroten. In de lessen wordt de woordenschat vergroot en het begrijpend lezen gestimuleerd, maar ook ‘kennis van de wereld’ en studievaardigheden staan op het programma. Hard werken betekent overigens niet dat het onderwijs niet leuk mag zijn. Integendeel. Er wordt gewerkt met kranten en tijdschriften, er worden veel boeken gelezen en we gaan op excursie. Er worden actuele thema’s behandeld. De kinderen doen zelf onderzoek en presenteren de nieuw verworven kennis. Dit vormt een belangrijk onderdeel van de leergang.

Wie zijn de docenten?
Op de TAD voor Talenten werken alleen gekwalificeerde docenten en educatief medewerksters. Ze hebben ervaring met de doelgroep en zijn gespecialiseerd in taalonderwijs.

Met wie zit je in de klas?
In iedere TAD-klas zitten 15 leerlingen, ook wel studenten genoemd. De kinderen zijn afkomstig van de verschillende basisscholen uit de gemeente Deventer.

Wat kost de Top Academie Deventer?
De Top Academie kost veel geld. Dat is nodig voor bijvoorbeeld huisvesting en docenten, maar ook voor meubilair, boeken en computers. De gemeente Deventer investeert veel geld in dit project en dus in uw kind. Dat betekent dat deelname aan de TAD voor u en uw kind gratis is. Maar dat eraan beginnen ook betekent dat je er niet zomaar mee kan stoppen. Kinderen en hun ouders moeten wel degelijk investeren. Niet in geld, maar in tijd en moeite. Het is belangrijk dat van tevoren te realiseren. De TAD voor Talenten en de ouders tekenen een contract, waarin de wederzijdse verplichtingen opgenomen zijn.

Waar vind ik de Top Academie Deventer?
De Top Academie voor Talenten vindt plaats in de Bibliotheek van Keizerslanden.
Er zijn twee groepen:

  • De maandag- en woensdaggroep
         locatie Keizerslanden
  • ​de dinsdag- en donderdaggroep
         locatie Keizerslanden

Tijden

  • inloop vanaf 15.15 uur
  • de lessen duren van 15.30 tot 17.00 uur

Hoe kom je op de Top Academie Deventer?
Ouders kunnen hun kinderen niet rechtstreeks aanmelden. De school bepaalt naar leerprestaties en leervermogen of een kind in aanmerking komt. Ook de motivatie en de werkhouding van het kind spelen een rol. Slechts een klein deel van de kinderen van een reguliere school komt in aanmerking voor plaatsing. Ouders van die kinderen worden benaderd door de school. De leerkracht of intern begeleider overlegt met de projectleider van TAD. Na een sollicitatieprocedure met zowel ouders als kinderen, bepaalt de TAD of de kinderen worden toegelaten.

Contact?
Manon Groot Jebbink, projectleider TAD voor Talenten
0570-745610, m.grootjebbink@po-deventer.nl

Als je meer wilt zien of weten wat we doen bij de Top Academie, kijk dan op onze facebookpagina. https://www.facebook.com/TADvoortalenten

Documenten
Inschrijfformulier TAD, klik hier
Checklist TAD leerkrachten, klik hier

Factsheet TAD klik hier

Terug naar het overzicht