Verrijkingsgroep

Op deze pagina vind je informatie over de verrijkingsgroep, een bovenschools project voor hoogbegaafde kinderen uit groep 6 t/m 8. Kinderen die naar de verrijkingsgroep komen, krijgen 4 dagen per week les op hun eigen basisschool en komen in dit schooljaar één dag per week naar De Kroon in Deventer om samen te werken aan verschillende projecten.

Bij de Verrijkingsgroep gaan we aan de slag met grote en kleine projecten. In dit schooljaar werken we bijvoorbeeld aan de volgende projecten: IK BEN, First Lego League en Getekende Stad. Naast de projecten bij de verrijkingsgroep werken de leerlingen ook aan eigen leerdoelen. In januari en juni vinden er ouder-kind-gesprekken plaats. Dan bespreken we het rapport van de verrijkingsgroep en formuleren en evalueren de leerlingen eigen leerdoelen. “Wat wil je zelf leren?” is een belangrijke vraag bij de verrijkingsgroep. In lessen over leren bespreken en oefenen we verschillende manieren van leren, onderzoeken we hoe jezelf kunt werken aan je doelen en bekijken we verschillende modellen over intelligentie en mindset.

Terug naar het overzicht