Dyslexieonderzoek

Aanvraagprocedure dyslexieonderzoek
De onderkennende diagnose, of er sprake is van ernstige lees- en spellingsproblematiek, wordt voor het grootste gedeelte vastgesteld aan de hand van het aanvraagformulier dyslexieonderzoek welke ingevuld wordt door school. Ook wordt er gekeken of er sprake is van hardnekkige problemen aan de hand van de interventies die op school (of buiten school) hebben plaatsgevonden. Er wordt uitsluitend onderzoek gedaan bij kinderen uit groep 6 en 7 van de basisschool.

Na goedkeuring van het dossier door een dyslexiespecialist van Sine Limite wordt het kind vervolgens ingepland voor aanvullend onderzoek, onder supervisie van of door een gz-psycholoog/orthopedagoog-generalist. Dit onderzoek zal bestaan uit differentiaaldiagnostisch onderzoek (intelligentieonderzoek) en verklarende diagnostiek.

Het onderzoek vindt plaats bij Sine Limite. De onderzoeken worden twee keer per jaar in een vastgestelde periode uitgevoerd. Dit betekent dat de digitale aanvragen voor een bepaalde datum via Kindkans bij het loket moeten worden aangeleverd. Hieronder staan de data en deadlines, deze worden jaarlijks bekend gemaakt op de website van Sine Limite. De onderzoeken worden bekostigd uit het ondersteuningsbudget van Sine Limite.

Data
In het schooljaar 2019-2020 zijn er twee periodes waarin bij Sine Limite dyslexie-onderzoeken uitgevoerd zullen worden.

Najaar 2019
Deadline voor het digitaal inleveren van de benodigde stukken via Kindkans: uiterlijk 27 september 2019
De onderzoeken worden uitgevoerd in week 44-45-46-47 (28 oktober tot en met 22 november).

Voorjaar 2020
Deadline voor het digitaal inleveren van de benodigde stukken via Kindkans: uiterlijk 31 januari 2020
De onderzoeken worden uitgevoerd in week 10-11-12-13 (2 maart tot en met 27 maart).

Terug naar het overzicht