IB-Netwerk

Voor alle intern begeleiders binnen Sine Limite worden per schooljaar 5 netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn opgedeeld in twee delen: het eerste gedeelte is informatieverstrekkend en plenair. In het tweede gedeelte wordt er gewerkt in circuits rond verschillende thema’s waarbij intern begeleiders ervaringen en kennis kunnen uitwisselen met elkaar. De thema’s sluiten aan bij de praktijk op school en bij beleidsontwikkelingen in het onderwijs. 

De data voor de bijeenkomsten zijn te vinden in het scholingsaanbod. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangen intern begeleiders een uitnodiging per mail met daarin het programma en de locatie. 

Terug naar het overzicht