Leerkrachtplatform

Sinds 2008 bestaat het Leerkrachtplatform Passend Onderwijs Deventer en omstreken. Dit platform is ontstaan vanuit de behoefte bij leerkrachten om meer betrokken te worden bij de vormgeving en invoering van Passend Onderwijs.

Het platform bestaat uit 12 leerkrachten, met als belangrijkste taak het adviseren over communicatie rond invoering Passend Onderwijs en over scholing en ondersteuning voor leerkrachten. Via de website informeert het leerkrachtplatform over de activiteiten waar zij zich mee bezig houden.

De leerkrachten hebben voor onbepaalde tijd zitting in het platform.

Mocht u belangstelling hebben om plaats te nemen in het leerkrachtplatform kunt u contact opnemen met het loket 0570-745610 of loket@po-deventer.nl

Terug naar het overzicht