Loket

Sine Limite heeft een ondersteuningsteam, het zogenoemde Sineteam, dat werkzaam is vanuit het kennis- en dienstencentrum. Dit centrum is via het loket te bereiken. Het loket is elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur telefonisch 0570-745610 en per email loket@po-deventer.nl te bereiken.

In de loop van de jaren is in het Sineteam een bundeling van expertise ontstaan. Expertise vanuit het sbo, speciaal onderwijs, basisonderwijs, onderwijsbegeleidingsdienst en welzijn is toegevoegd aan het Sineteam.

Het kennis- en dienstencentrum is er voor kindercentra, scholen en ouders.  We sluiten hiermee aan bij de doorlopende lijn van 0-13 jaar. Ook werken we nauw samen met het voortgezet onderwijs om de doorgaande lijn na de basisschool te waarborgen.

Het loket geeft toelichting over procedures en onderwijsarrangementen en over voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het loket kent de sociale kaart van Deventer en omstreken. In de meeste gevallen wordt het loket gebeld door de intern begeleider of pedagogisch medewerker. Zij kunnen ook digitaal diensten aanvragen bij het loket, bijvoorbeeld een PAC-traject, onderzoek of een aanvraag voor een
toelaatbaarheidsverkaring (TLV). De aanvraagformulieren zijn op de school aanwezig en ook te downloaden onder Documenten.

Ook ouders kunnen het loket bellen voor advies en informatie over verschillende procedures en (onderwijs)arrangementen.

Verder onderhoudt het loket nauwe betrekkingen met het voortgezet onderwijs en diverse zorg- en hulpverleningsinstanties in de gemeente Deventer en omstreken.

Het loket is te bereiken via 0570-745610 of loket@po-deventer.nl

Terug naar het overzicht

Contactpersonen