Onderzoek

Het is mogelijk dat Sine Limite onderzoek uitvoert op school. Als uit de besprekingen tussen school en ouders (interne HGPD of trajectoverleg) blijkt dat het noodzakelijk is om verder onderzoek te verrichten bij een kind is het mogelijk om dit aan te vragen bij Sine Limite. Wanneer de aanvraag akkoord bevonden is en het kind op volgorde van binnenkomst aan de beurt is, neemt de onderzoeker contact op met de intern begeleider. Er wordt afgesproken wanneer het onderzoek op school plaatsvindt, school zorgt ervoor dat ouders hiervan op de hoogte zijn.

Terug naar het overzicht