Overlegstructuur

HGPD-intern
Bij een HGPD-intern overleg gaan de intern begeleider, leerkracht en ouders met elkaar in gesprek over de ondersteuningsvraag van de leerling. Deze gesprekken vallen onder de basisondersteuning. Indien nodig kunnen derden, zoals de schoolverpleegkundige, het netwerk van de ouders of de gespecialiseerde uitvoerder van de school aanschuiven bij dit overleg.
Vanuit de HGPD-intern kan de intern begeleider preventieve en licht curatieve interventies van
Sine Limite inzetten. Dit bevordert het preventief werken en de snelheid van trajecten. Als ouders hulp bij opvoedvragen nodig hebben kunnen zij de gezinscoach  inschakelen.

Trajectoverleg
Als er na de HGPD-intern bij ouders en school vragen blijven wordt de leerling besproken in het trajectoverleg. Bij dit overleg zijn school, ouders, trajectmedewerker (Sine Limite) en gezinscoach (jeugdhulp) aanwezig.
Ook zijn er plaatsen beschikbaar voor andere professionals zoals de schoolverpleegkundige (GGD), het netwerk van de ouders of de gespecialiseerde uitvoerder (Sine Limite). De gezinscoach werkt laagdrempelig en kan snel opvoed- en behandeltrajecten inzetten.
Vanuit een trajectoverleg kunnen intensievere trajecten ingezet worden, zowel voor school als thuis. Als in dit overleg overeenstemming wordt bereikt over een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs vraagt school een verklaring aan bij de Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV).

Terug naar het overzicht