Toelaatbaarheidsverklaringen

Het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor intensieve ondersteuning en organiseert het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen (TLV).
Dit gebeurt door de Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen, die bestaat uit een onafhankelijke
voorzitter, een jeugdarts van de GGD, een Kinder- en Jeugdpsycholoog en een orthopedagoog van Sine Limite. Naast TLV's voor speciaal (basis) onderwijs en toekenningen voor arrangementen kunnen er ook adviesvragen gesteld worden aan de commissie.

Sine Limite hanteert geen absolute criteria bij de afgifte van een TLV. Er kunnen immers allerlei  factoren van invloed zijn op de onderwijsbehoefte van de leerling: de leerling zelf, de gezinssituatie, de sociale omgeving, de leerkracht, groep en school. Zo kunnen ogenschijnlijk vergelijkbare onderwijsbehoeften van kinderen gebaat zijn bij verschillende vormen van ondersteuning.

Wanneer een leerling met extra ondersteuningsbehoefte(n) van buiten het samenwerkingsverband gaat verhuizen naar Deventer, kan er door ouders en/of huidige school contact opgenomen worden met het loket: loket@po-deventer.nl of telefoonnummer 0570-745610.

Terug naar het overzicht