VVE

Sinds 2010 geldt de wet Onderwijskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE). Doel van de wet is om het peuterspeelzaalwerk te integreren met kinderopvang, om zo te zorgen voor een groter aanbod van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor peuters met een taal- en/of ontwikkelingsachterstand. In Deventer gunnen we ieder kind een goede start op de basisschool.

Ons VVE-beleid is daarom ambitieus: ieder kind dat het nodig heeft krijgt VVE; ouders van kinderen met een VVE-toekenning zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind; tussen ‘voorschool’ en basisschool is een doorgaande lijn; door een prima (VVE-)aanbod van kindercentra en scholen ontwikkelen kinderen met een VVE-toekenning zich optimaal; het effect van ons VVE-beleid wordt gevolgd via de VVE-monitor zodat we kunnen blijven verbeteren.

Terug naar het overzicht