Ondersteuning

Iedere school ontwikkelt een eigen doorlopende ondersteuningslijn (DOL). Ook op het niveau van het samenwerkingsverband is een doorlopende ondersteuningslijn beschreven en vastgelegd in een DOL-route. De doorlopende ondersteuningslijn (DOL) is ontwikkeld door een werkgroep die bestaat uit  intern begeleiders, medewerkers van Sine Limite en een extern deskundige.

De doorlopende ondersteuningslijn bestaat uit drie ondersteuningsniveaus:

De doorlopende ondersteuningslijn van een school is vastgelegd in een zorgplan met de naam “DOL op -naam school-“. In deze schoolspecifieke DOL staat ook de aansluiting bij de structuur van de kindercentra waar de school mee samenwerkt beschreven.

De afgelopen jaren is de werkgroep aan de slag gegaan met DOL Passend onderwijs. De werkgroep werkt daarbij nauw samen met het netwerk intern begeleiders. In DOL Passend onderwijs staan de niveaus van ondersteuning (piramide van ondersteuning) beschreven.


Terug naar het overzicht