Ondersteuningsplanraad

Ondersteuningsplanraad (OPR)

Ouders en medewerkers van basisscholen in Deventer hebben medezeggenschap over passend onderwijs. Zij zijn vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR) en komen jaarlijks zo’n zeven keer bij elkaar.

De OPR is nauw betrokken bij passend onderwijs en moet bijvoorbeeld instemmen met het Ondersteuningsplan van Sine Limite. In dit plan staat hoe Sine Limite de Deventer basisscholen ondersteunt bij het geven van passend onderwijs.
Ook bevordert de OPR het onderlinge overleg in ons samenwerkingsverband en adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd. Het doel: zo goed mogelijk passend onderwijs.

De OPR bestaat sinds de Wet passend onderwijs inging (2014) en heeft nu twaalf leden en een voorzitter zonder stemrecht. Na vier jaar zijn leden herkiesbaar voor maximaal twee termijnen.
Interesse in de OPR? Stuur dan een mailtje naar de voorzitter Josty Kistemaker: jostykistemaker@detintaan.nl.

Bekijk hier het reglement van de OPR.
Jaarverslag OPR 2017 klik hier

Terug naar het overzicht