Ouderplatform

Ouderplatform: klankbord voor Sine Limite

Het Ouderplatform Passend Onderwijs van Sine Limite is in 2008 opgericht. De leden van het platform zijn ouders van een kind op één van de scholen aangesloten bij Sine Limite. Zij komen ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. Het Ouderplatform heeft een belangrijke klankbordfunctie voor Sine Limite. De directie kan plannen en ideeën toetsen en horen wat ouders vinden van ontwikkelingen.

Het platform geeft advies aan het bestuur en de stuurgroep van Sine Limite over passend onderwijs, waarbij de nadruk ligt op communicatie, diverse pilots en scholing. De ouders richten zich niet alleen op onderwijsarrangementen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, maar op goed onderwijs voor alle kinderen.

Aandachtspunten voor het platform zijn op dit moment de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 en de verbinding met het voortgezet onderwijs binnen Deventer.

Terug naar het overzicht