Overlegstructuur

HGPD-intern
Deze besprekingen werden tot 1 augustus 2014 gevoerd tussen intern begeleider, leerkracht, ouders en HGPD-zorgteamlid van Sine Limite.

Vanaf 1 augustus 2014 ontwikkelen we HGPD naar een HGPD-intern overleg waarbij intern begeleider, leerkracht en ouders met elkaar in gesprek gaan. Scholen maken een keuze of de schoolverpleegkundige structureel of op afroep aanwezig is bij deze besprekingen. Indien nodig kunnen derden, zoals het netwerk van de ouders, de gespecialiseerde uitvoerder van de school of een trajectmedewerker of PAC-er van Sine Limite aanschuiven bij dit overleg.

De intern begeleider kan meer diensten van Sine Limite inzetten dan voorheen. Dit bevordert het preventief werken en de snelheid van trajecten. HGPD-intern valt onder de basisondersteuning. Vanuit dit overleg kunnen preventieve en licht curatieve interventies worden ingezet. Als ouders hulp bij opvoedvragen nodig hebben kunnen zij de gezinscoach inschakelen.

Trajectoverleg
Tot 1 augustus 2014 was er het school-ZAT en de HGPD-besprekingen. Deze twee overleggen worden vanaf 1 augustus 2014 samengevoegd tot het trajectoverleg. Als er na de HGPD-intern bij ouders en school vragen blijven wordt het kind besproken in het trajectoverleg. Het traject-team bestaat uit school, ouders, trajectmedewerker (Sine Limite) en gezinscoach (jeugdhulp).

Ook bij dit overleg zijn plaatsen beschikbaar voor andere professionals zoals de  schoolverpleegkundige van de GGD of het netwerk van de ouders. De gezinscoach werkt laagdrempelig en kan snel en laagdrempelig opvoed- en behandeltrajecten inzetten.

De huidige aanmeldingen bij Bureau jeugdzorg vervallen hiermee. De trajectmedewerker kan snel en laagdrempelig trajecten vanuit Sine Limite inzetten.

Terug naar het overzicht