Toelaatbaarheidsverklaringen

Het samenwerkingsverband bepaalt vanaf 1 augustus 2014 of een leerling in aanmerking komt voor intensieve ondersteuning en organiseert het afgeven van toelaatbaarheids-verklaringen (TLV). Er zijn vier verschillende soorten toelaatbaarheidsverklaringen: voor speciaal basisonderwijs, voor categorie 1 (zeer moeilijk lerende kinderen, langdurig zieke kinderen, epilepsie en kinderen met gedragsproblematiek), categorie 2 (kinderen met een lichamelijke beperking) en categorie 3 (kinderen met een meervoudige beperking).

Sine Limite hanteert geen absolute criteria bij de afgifte van een TLV. Er kunnen immers allerlei  factoren van invloed zijn op de onderwijsbehoefte van het kind: het kind zelf, de gezinssituatie, de sociale omgeving, de leerkracht, groep en school. Zo kunnen ogenschijnlijk vergelijkbare onderwijsbehoeften van kinderen gebaat zijn bij verschillende vormen van ondersteuning.

Op school vinden interne HGPD-besprekingen plaats waarbij de intern begeleider, de leerkracht en ouders met elkaar in gesprek gaan over de onderwijsbehoefte van het kind. Ook wordt het kind zelf gevraagd wat hij of zij graag zou willen leren en wil bespreken. Vanuit dit overleg kunnen diensten van Sine Limite ingezet worden maar ook lichte ondersteuning binnen de school.

Mocht dit onvoldoende resultaat opleveren dan zal de leerling in het trajectoverleg besproken worden. Dit trajectteam bestaat uit betrokkenen van school, ouders, trajectmedewerker (van Sine Limite) en gezinscoach (jeugdhulp). Ook kunnen eventueel andere betrokkenen aanschuiven. Vanuit dit overleg kunnen intensievere trajecten in gezet worden, zowel voor school als voor thuis. Als in dit overleg overeenstemming wordt bereikt over een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs vraagt school een verklaring aan bij de Commissie Toelaatbaarheidsverklaringen (TLV).

Wanneer een leerling met extra ondersteuningsbehoefte(n) van buiten het samenwerkingsverband gaat verhuizen naar Deventer, kan er door ouders en/of huidige school contact opgenomen worden met het loket: loket@po-deventer.nl  of telefoonnummer 0570-745610.

Terug naar het overzicht