Voortgezet onderwijs

Wanneer een leerling in groep 7 of groep 8 zit komt de overstap naar het voortgezet onderwijs steeds dichterbij. Vaak bezoeken ouders al in groep 7 de open dagen om zich samen met hun kind te oriënteren op de mogelijkheden voor deze vervolgstap.

Binnen Deventer zijn er zes locaties van het Etty Hillesum Lyceum die samen een breed en gevarieerd onderwijsaanbod aanbieden, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Ook zijn er verschillende scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Zij werken nauw samen met en bieden expertise aan het regulier voortgezet onderwijs.

Wanneer de basisschool en ouders denken dat een leerling mogelijk extra ondersteuning (een arrangement) nodig heeft binnen het voortgezet onderwijs wordt de leerling ingebracht in de arrangementen commissie VO Deventer, onderdeel van het samenwerkingsverband VO. Dit geldt alleen voor advies over mogelijke arrangementen op de verschillende VO-scholen in Deventer, niet voor scholen buiten Deventer.

Er wordt  door school en ouders een aanvraagformulier ingevuld en samen met alle gevraagde documenten wordt de aanvraag naar de commissie gestuurd. Voor de formulieren kijk op de website www.samenwerkingsverbandvodeventer.nl.

Elke leerling wordt uitgebreid besproken, waarbij handelingsgericht wordt gekeken naar de  ondersteuningsvraag van de leerling. Na zorgvuldige afweging wordt er een advies gegeven over een passend arrangement. Dit kan variëren van licht preventief (gedurende de startperiode op de VO-school wat extra ondersteuning bij plannen, huiswerk noteren en structuur aanbrengen), dyslexiebegeleiding, tot wekelijks of zelfs dagelijks gesprekken met een medewerker van het expertisepunt tot plaatsing op het voortgezet speciaal onderwijs. Ook wordt er advies gegeven over het niveau en kan er gekeken worden of de leerling behoefte heeft aan een kleinere setting met meer structuur. Er wordt geen advies gegeven over de locatie, uiteraard worden niet alle arrangementen op elke locatie aangeboden. Ouders en leerlingen kunnen zelf kiezen uit de locatie waar het betreffende arrangement wordt aangeboden.

Het advies van de commissie is bindend, wat betekent dat de locaties het geadviseerde arrangement aan de leerling moeten bieden. Voor ouders is het bindend omdat zij dit advies nodig hebben om extra ondersteuning voor hun kind te krijgen.

Meer informatie over de nieuwe regelgeving PO-VO vindt u hier.

Terug naar het overzicht