Extra aandacht?!

Heeft een ( VVE-)peuter extra aandacht nodig? Kenniscentrum VVE kan de pedagogisch medewerker begeleiden en adviseren. Biedt het Kenniscentrum deze extra ondersteuning, dan informeert het centrum de jeugdverpleegkundige hierover (met toestemming van ouders). Kenniscentrum VVE kan desgewenst aanwezig zijn bij kindbesprekingen met ouders. Jeugdverpleegkundigen kunnen uiteraard net als kindercentra gebruikmaken van expertise die Kenniscentrum VVE in huis heeft.

Terug naar het overzicht