Kindcentra versus kindercentra

Kindercentra zijn alle vormen van opvang. Kindcentra zijn combinaties van opvang en onderwijs. In een integraal kindercentrum bijvoorbeeld, werken kinderopvang en onderwijs intensief samen, soms met nog meer partners.

Reguliere kindercentra (die geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang) kunnen kinderen zonder én met VVE-toekenning opvangen. Reguliere kindercentra kunnen zich ontwikkelen tot VVE-kindercentra. Kenniscentrum VVE ondersteunt en adviseert hierbij.

Staan kindercentra met een VVE-vermelding in het Landelijk Register Kinderopvang en voldoen zij aan criteria die staan in de gemeentelijke VVE-verordening (lees: afspraken en eisen), dan zijn dit VVE-kindercentra. Deze kunnen kinderen met én zonder VVE-toekenning opvangen.

De GGD houdt toezicht op de kwaliteit van alle kindercentra. Voor het toezicht op VVE-kindercentra gebruiken zij hiervoor het toezichtkader VVE van de Inspectie van het Onderwijs.

Terug naar het overzicht