Kinderen volgen

De ontwikkeling van peuters wordt gevolgd met een erkend  kindvolgsysteem, waardoor het VVE-aanbod op de behoefte van de VVE-peuter afgestemd kan worden. Pedagogisch medewerkers voeren kindgesprekken met ouders en desgewenst ook de jeugdverpleegkundige van GGD erbij.

Alle aanbieders zorgen ervoor dat alle relevante gegevens van de VVE-peuter actueel blijven. Zo houden zij onder meer een peuterdossier bij met daarin de observatie- en toetsgegevens (taal- en rekentoets P1 en P2).

Afname Taal- en Rekentoets

Alle aanbieders werken mee aan de VVE-monitor en leveren daarvoor de noodzakelijke informatie en data aan.
VVE-kindercentra nemen deze toetsen (P1 bij peuters van 3 jaar en P2 bij peuters die binnenkort 4 jaar worden)  zelf af. Voor de jaarlijkse stedelijke monitor VVE geven de VVE-kindercentra via een mail naar loket@po-deventer.nl  de toetsresultaten door aan het Kenniscentrum VVE.

Bij reguliere kindercentra neemt het Kenniscentrum VVE de toetsen P1 en P2 af. Zodra een kind geplaatst wordt op geeft het kindercentrum dit door aan het Kenniscentrum VVE via het toetsaanmeldingsformulier.  Een medewerker van het Kenniscentrum komt  rond het 3e en 4e jaar naar de locatie voor de toetsafnames. Het  kindercentrum ontvangt vervolgens de toetsresultaten met eventueel tips en adviezen.

Warme overdracht

Een warme overdracht naar de basisschool hoort erbij. Dat bestaat naast een gesprek met ouders ook uit het, mede door ouders ondertekende, OKE-formulier. Samenwerking met minimaal één basisschool waarnaar veel kinderen doorstromen hoort hierbij. Een gezamenlijk jaar(werk)plan en structureel overleg zijn onderdeel van deze samenwerking.

Heeft een peuter (of in het basisonderwijs een kleuter) extra ondersteuning of zorg nodig, dan wordt er beroep gedaan op ondersteuning en expertise van het Kenniscentrum VVE. Zo nodig wordt een handelingsplan gemaakt en uitgevoerd.

Alle VVE-aanbieders evalueren hun kwaliteit en resultaten uiteraard met  regelmaat.

Is een peuter zonder VVE-toekenning geplaatst, maar hebben de pedagogisch medewerkers toch het idee dat dit kind extra ondersteuning goed kan gebruiken, dan kan in overleg met de jeugdverpleegkundige bekeken worden of een VVE-toekenning alsnog wenselijk is.

Terug naar het overzicht