Toeleiding

Als ouders van een kind met een VVE-toekenning niet zelf hun weg vinden naar VVE-aanbod, dan zet het consultatiebureau via Kenniscentrum VVE ‘toeleiders’ in. Deze toeleiders gaan op huisbezoek bij ouders om meer uit te leggen over VVE en wederkerigheid. En natuurlijk om ouders aan te moedigen hun kind in te schrijven voor VVE. Ook stimuleren de toeleiders ouders om thuis actief aan de slag te gaan met hun kind. Zij verwijzen bijvoorbeeld naar de mogelijkheden van Voorleesexpress.

Terug naar het overzicht