Van aanmelding tot groep 3

Een kind dat via het consultatiebureau (GGD) een VVE-toekenning krijgt, heeft daarmee recht op VVE.  VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse educatie. VVE heeft als doel jonge kinderen optimale kansen te bieden in een stimulerende speel leeromgeving. Dat kan op een regulier kindercentrum of een VVE- kindercentrum. Met 4 jaar kan een kind met een VVE-toekenning doorstromen naar een basisschool die ook VVE aanbiedt in groep 1 en 2, zodat er voor het kind sprake is van een doorgaande lijn van voorschools naar vroegschools. .

Aangemeld: en dan?
Na aanmelding toetst de aanbieder of de peuter een VVE-toekenning heeft en of de ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. Is dat niet zo, dan ondertekent de ouder in kwestie een verklaring en vraagt de aanbieder een gemeentelijke kindplek aan. Ook koppelt de aanbieder de plaatsing van de peuter terug naar de GGD. Elk kindercentrum heeft een eigen jeugdverpleegkundige als aanspreekpunt. Zowel een regulier kindercentrum als een VVE-kindercentrum biedt de peuter met VVE-toekenning vervolgens tot zijn vierde jaar veertig weken per jaar vier dagdelen VVE van 3,5 uur.

Elk kindercentrum kan met vragen terecht bij het loket van het Kenniscentrum VVE 0570-745610 of via loket@po-deventer.nl. Het kenniscentrum biedt praktisch advies, kan helpen bij het ontwikkelen van VVE-beleid en beantwoordt allerlei vragen.

Terug naar het overzicht