VVE: wanneer?

VVE gunnen we ieder kind dat extra stimulans of steun nodig heeft vanwege:

  • sociaal-medische problemen (denk bijvoorbeeld aan motorische problemen als gevolg van de sociale omstandigheden waarin een kind opgroeit)
  • sociaal-economische problemen (denk aan armoede)
  • sociaal-emotionele problemen (denk aan een kind dat extra aandacht vraagt)
  • taalachterstand (door welke reden dan ook)

Het consultatiebureau (GGD) stelt vast of een kind een VVE-toekenning krijgt en stimuleert ouders om hun kind VVE te bieden.

Voor alle VVE-peuters heeft de gemeente Deventer kindplekken beschikbaar, om ervoor te zorgen dat deze kinderen uiteindelijk een goede start kunnen maken in groep 3.

Terug naar het overzicht