informatie

Voor richtlijnen en handreikingen van het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie), klik hier

Handleiding Toeleiding tot de EED Sine Limite klik hier

- Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij het vermoeden van Ernstige en Enkelvoudige Dyslexie klik hier
- Richtlijn Omgaan met doublures bij de screening voor toegang tot vergoede dyslexiezorg, klik hier

 

Op maandag 1 oktober om 13.00 uur is er een EED-inloopspreekuur voor IB'ers om vragen te stellen.
Het inloopspreekuur vindt plaats bij Sine Limite. Opgave hiervoor is niet nodig.