informatie

Voor richtlijnen en handreikingen van het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie), klik hier

Handleiding Toeleiding tot de EED Sine Limite klik hier

- Handreiking invullen ondersteuningsniveau 2 en 3 klik hier
- Leidraad vergoedingsregeling dyslexie klik hier
- Richtlijn Omgaan met doublures bij de screening voor toegang tot vergoede dyslexiezorg, klik hier
- Richtlijn Comorbiditeit klik hier