header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Professional 2-4

Zomervakantie

In verband met de zomervakantie zijn wij niet bereikbaar. Vanaf maandag 17 augustus kunt u ons weer telefonisch en per mail bereiken.

Wij wensen u een gezellige en gezonde zomer toe!

Optimale ontwikkelingskansen voor kinderen

Wie werkt in de kinderopvang of bij een voorschoolse voorziening voor peuterspelen, heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling van peuters. Vanuit het kennis- en dienstencentrum Sine Limite ondersteunen en adviseren wij professionals bij het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor jonge kinderen.

Belangrijke data

Schooljaar 2019-2020:

TLV data:
Voor start schooljaar 2020-2021:
Deadline aanvraag TLV sbo, so en advies: 27-05-2020

Contact

Een vraag over passende begeleiding of VVE? Bel met het Loket van Sine Limite voor informatie en advies.

Telefoon: 0570-745610. Elke werkdag bereikbaar van 8.30-17.00 uur.

Email: loket@po-deventer.nl

Convenant Jonge kind en VVE 2019-2022

Op 16 september is het convenant Jonge kind & VVE 2019 -2022 door de wethouder Frits Rorink en betrokken partners ondertekend. De gemeente Deventer werkt al jaren succesvol samen met GGD, kindercentra, scholen, Raster welzijn en Sine Limite om optimale kansen te bieden voor jonge kinderen en in het bijzonder voor de peuters met een VVE-toekenning. In samenspraak met de betrokken partijen zijn nieuwe afspraken gemaakt om ook voor de komende jaren de krachtige samenwerking te continueren en te versterken. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Convenant Jonge kind en VVE 2019 - 2022.

Convenant Jonge kind en VVE
telefoon icoon