header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Naar de basisschool: overdracht

Gaat een peuter naar de basisschool? Dan vult de kinderopvang het OKE-formulier in: een overdrachtsformulier. Hierop staat informatie over hoe de peuter speelt, leert en zich gedraagt binnen een groep en wat de ontwikkeling is in taal, rekenen en motoriek.
Deze informatie helpt de basisschool om meteen goed af te stemmen op wat een kind nodig heeft. Ouders ondertekenen het formulier en geven daarmee toestemming om het te delen met de basisschool.

Is er extra ondersteuning nodig op de basisschool? Dan is een ‘warme’ overdracht tijdens een gesprek met ouders en de basisschool een goed idee.

telefoon icoon