header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Als meer ondersteuning nodig is

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Als ouder hebt u vaak als eerste in de gaten dat het even niet zo goed gaat. U kunt dit dan natuurlijk bespreken met de medewerkers van de kinderopvang of peuterspelen.

Andersom gebeurt dat ook: als medewerkers denken dat uw kind iets anders of extra’s nodig heeft, bespreken zij dit met u en bieden uw peuter de juiste ondersteuning.

Adviestraject

Soms is meer nodig. Bijvoorbeeld als op de kinderopvang of bij het peuterspelen blijkt dat de taal- en/of spraakontwikkeling niet vanzelf gaat, er vragen zijn over de sociaal-emotionele ontwikkeling of het gedrag van uw peuter.
Welke reden er ook is: het Sineteam kan helpen. In overleg met u kan de pedagogisch medewerker een adviestraject aanvragen. Er komt dan een specialist kijken hoe uw kind het doet in de groep, er is begeleiding mogelijk voor uw peuter en/of de groep en we adviseren de medewerkers over een goede aanpak. Zo zorgen we samen met u voor de juiste ondersteuning van uw peuter.

Een adviestraject bestaat uit één tot maximaal vijf bezoeken. Is daarna meer nodig? Dan gaan we daarover in gesprek met u en de pedagogisch medewerkers.

Download hier de folder Informatie over ondersteuning jonge kind

POP-je

Aan welke doelen we werken voor en met uw peuter, staan in het POP-je. POP staat voor Persoonlijk Ontwikkelplan. Dit wordt samen met u ingevuld en regelmatig besproken.

telefoon icoon