header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Naar de basisschool

De overgang naar de basisschool is een belangrijk moment voor een peuter en voor u. Voor een goede start op de basisschool, vult de kinderopvang/peuterspelen een formulier in. Hierop staat bijvoorbeeld hoe uw kind speelt, leert en zich gedraagt binnen een groep en hoe het gaat met de ontwikkeling van taal, rekenen en motoriek. Met deze informatie kunnen de leraren van groep 1 op de basisschool goed aansluiten bij wat uw kind nodig heeft. Als ouder ondertekent u dit formulier en geeft daarmee toestemming om dit formulier naar de basisschool te sturen. 

Heeft uw kind VVE of is extra ondersteuning nodig? Dan kan het goed zijn dat u samen met de pedagogisch medewerkers in gesprek gaat met de basisschool over uw kind, voor een ‘warme’ overdracht.

telefoon icoon