header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Wat is VVE?

In Deventer is er voor- en vroegschoolse educatie (VVE) om kinderen die iets extra’s nodig hebben voor een goede start op de basisschool. VVE is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar met een risico op (taal)achterstand, of bij wie iets de ontwikkeling in de weg staat.

Spelenderwijs ontwikkelen

Krijgt uw kind VVE, dan kan het 14 uur per week naar een kindercentrum van uw keuze.
Hier stimuleren pedagogisch medewerkers uw kind spelenderwijs. Uw peuter speelt, bouwt, ontdekt, beweegt, zingt, doet spelletjes, luistert naar verhalen en praat hierover. Dat helpt allemaal enorm voor een goede (taal)ontwikkeling.
En dát helpt dan weer voor een goede start op de basisschool.

Praktische informatie en spelregels VVE

Het consultatiebureau geeft een VVE-toekenning af. Hiermee kunt u terecht bij een kindercentrum bij u in de buurt.
Heeft u hierbij advies nodig? Vraag het consultatiebureau, dat u ook kan koppelen aan een VVE-toeleider die u persoonlijk helpt.
Op de website van gemeente Deventer staan de spelregels voor VVE.

VVE en toetsing: hoe & wat

Krijgt uw kind VVE, dan kijkt de pedagogisch medewerker hoe uw kind speelt en omgaat met andere kinderen in de groep. Ook toetst hij/zij de taal- en rekenontwikkeling. Dat lijkt misschien heel vroeg. Toch kun je uit peutertoetsen al veel afleiden over hoe uw kind zijn taal- en rekenvaardigheden ontwikkelt. Zo’n toets van een kwartiertje vinden peuters vaak heel leuk. Uw kind krijgt dan bijvoorbeeld drie plaatjes voorgelegd en moet iets aanwijzen, of een woord zeggen.

De informatie helpt de pedagogisch medewerker om nog beter aan te sluiten bij wat uw kind nodig heeft. Door deze toetsen weet de basisschool straks ook al goed wat uw kind kan en kent en kan daar het onderwijs op afstemmen. Daarom vermelden we de peutertoetsresultaten ook op het formulier dat meegaat naar groep 1 – u geeft daar als ouder toestemming voor.

Download hier de folder Informatie over peuters toetsen

telefoon icoon