header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Basistraining Vier VVE

Inhoud

GROEP 5 BASISTRAINING VVE: JIJ SPEELT DE HOOFDROL

Inhoud

Om tegemoet te komen aan de vraag van kindercentra wordt een stedelijke basistraining VVE aangeboden. Dit is de Basistraining VVE (www.viervve.nl) 12 bijeenkomsten en coaching. Na afloop van deze training is de deelnemer startbekwaam om te werken op een VVE-locatie. De ontwikkelaars van de Programma’s Piramide, Uk en Puk, Peuterplein, Startblokken en Kaleidoscoop hebben gezamenlijk deze training ontwikkeld, in opdracht van de Gemeente Amsterdam en erkennen de basistraining VVE als eerste module van hun training. Om volledig gecertificeerd te zijn in een VVE programma hoeven de deelnemers dan alleen nog de koptraining van het betreffende programma te volgen. Ook de gemeente Deventer erkent deze training als startbekwaam voor VVE. Vanaf 2018 wordt deze training in Deventer aangeboden. In het voorjaar 2020 start groep 5 en bij voldoende belangstelling start in het najaar 2020 groep 6.


De training

De inhoud van de training is gericht op het vergroten van de fundamentele kennis en inzichten bij pedagogisch medewerkers op het gebied van voor en vroegschoolse educatie en het leren inzetten van bijbehorende vaardigheden.
De expertise van bestaande vve programma’s is gebruikt om tot een basisconcept te komen dat hanteerbaar is voor medewerkers op een vve locatie. De training is opgebouwd rondom 5 pijlers: pedagogisch medewerker centraal, interessant aanbod voor het kind, omgeving, groepsmanagement, opbrengstgericht werken. De training bestaat uit 12 bijeenkomsten van 1 dagdeel en voor elke deelnemer 5x coaching. Na elke bijeenkomst wordt een praktijkopdracht uitgevoerd, tijdens het traject wordt een portfolio door elke deelnemer opgebouwd. De medewerker werkt aan de 5 pijlers van het competentieprofiel en laat zien welke ontwikkeling daarin is doorgemaakt. Op de laatste bijeenkomst van de training verzorgt iedere deelnemer een presentatie op basis van het opgebouwde portfolio. Het geheel van praktijkopdrachten, ingevuld competentieprofiel, portfolio en presentatie worden door de trainer beoordeeld. Is dit voldoende dan ontvangt de deelnemer het certificaat ‘basistraining VVE voor vaste medewerkers’. Aan het eind van de training zijn de medewerkers startbekwaam voor het werken op een VVE-locatie.


De rol van het kindercentrum: de manager, pedagogisch coach en de collega’s

Op basis van de ervaringen die we met de training hebben opgedaan, betrekken we ook pedagogischcoaches en managers van de deelnemende kindercentra meer bij de training. Er worden tussentijds bijeenkomsten georganiseerd en er zullen afspraken gemaakt worden over een korte lijn tussen de trainers en de pedagogisch coaches/manager. Daarnaast organiseren we voor collega’s die al langere tijd een VVE-certificaat hebben opfrisbijeenkomsten.


Doelgroep

Medewerkers die in het bezit zijn van het vereiste 3F Certificaat en werkzaam zijn op een kindercentrum dat werkt met één van bovengenoemde programma’s kunnen deelnemen aan deze basistraining. Het is noodzakelijk dat medewerkers minimaal 2 dagdelen per week op een peuter en/of VVE groep in Deventer werkzaam zijn en/of opdrachten gericht op peuters kunnen uitvoeren gedurende het trainingstraject. De gemeente Deventer subsidieert deelname aan de training (€2.200 per deelnemer). Deelname is dus gratis, maar niet vrijblijvend! Deelnemer ontvangt het certificaat als aan alle certificeringseisen wordt voldaan (aanwezigheid 12 dagdelen training, coaching, uitvoeren praktijkopdracht en voldoende voor portfolio). Er is een tegemoetkoming voor verletkosten.

De training wordt verzorgd door Michelle de Nooijer en Suzanne van Oers (Van Oers Taal).
Details

Data:
- Bijeenkomst 1 29 mei
- Bijeenkomst 2 24 juni
- Bijeenkomst 3 28 augustus
- Bijeenkomst 4 30 september
- Bijeenkomst 5 28 oktober
- Bijeenkomst 6 20 november
- Bijeenkomst 7 6 januari 2021
- Bijeenkomst 8 5 februari 2021
- Bijeenkomst 9 3 maart 2021
- Bijeenkomst 10 31 maart 2021
- Bijeenkomst 11 12 mei 2021
- Bijeenkomst 12 18 juni 2021 Certificeringsbijeenkomst

Tijd: 9.00 – 13.00 uur
Locatie: Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a, Deventer
Aantal deelnemers: maximaal 16

Details

Datum
29 mei 2020
Tijd
09:00 t/m 13:00
Locatie
Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a, Deventer
Max. aantal personen
16
Sluitingsdatum
22 mei 2020

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor deze cursus, omdat de sluitingsdatum is verstreken.

telefoon icoon