Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Basistraining VVE van VierVVE: Groep 8. Start 21 september 2022

Inhoud

Om tegemoet te komen aan de vraag van kindercentra wordt sinds 2018 een stedelijke training VVE voor de kinderopvang aangeboden. Dit is de Basistraining VVE (www.viervve.nl)
Na afloop van deze training is de deelnemer startbekwaam om te werken op een VVE-locatie. De ontwikkelaars van de Programma’s Piramide, Uk en Puk, Startblokken en Kaleidoscoop hebben gezamenlijk deze training ontwikkeld, in opdracht van de Gemeente Amsterdam en erkennen de basistraining VVE als eerste module van hun training. Om volledig gecertificeerd te zijn in een VVE-programma hoeven de deelnemers dan alleen nog de koptraining van het betreffende programma te volgen. Ook de gemeente Deventer erkent deze training als startbekwaam voor VVE.

De training

De inhoud van de training is gericht op het vergroten van de fundamentele kennis en inzichten van pedagogisch medewerkers op het gebied van voor en vroegschoolse educatie en het leren inzetten van bijbehorende vaardigheden. De expertise van bestaande VVE-programma’s is gebruikt om tot een basisconcept te komen dat hanteerbaar is voor medewerkers op een VVE-locatie. De training is opgebouwd rondom 5 pijlers: pedagogisch medewerker centraal, interessant aanbod voor het kind, omgeving, groepsmanagement en opbrengstgericht werken.
De training bestaat uit 12 bijeenkomsten van een dagdeel en voor elke deelnemer 5x coaching. Na elke bijeenkomst wordt een opdracht uitgevoerd op de groep en maakt de deelnemer een verslag van de uitvoering, gekoppeld aan zelf opgenomen beeldmateriaal (studiebelasting per opdracht gemiddeld 2-4 uur).
Tijdens het traject wordt een portfolio door elke deelnemer opgebouwd.
De medewerker werkt aan de vijf pijlers van het competentieprofiel en laat zien welke ontwikkeling daarin is doorgemaakt. Op de laatste bijeenkomst van de training verzorgt iedere deelnemer een presentatie op basis van het opgebouwde portfolio. Het geheel van praktijkopdrachten, ingevuld competentieprofiel, portfolio en presentatie wordt door de trainer beoordeeld. Is dit voldoende dan ontvangt de deelnemer het certificaat ‘Basistraining VVE voor vaste medewerkers’. Aan het eind van de training zijn de medewerkers startbekwaam voor het werken op een VVE-locatie.

Doelgroep

Medewerkers die in het bezit zijn van het vereiste 3F Certificaat en werkzaam zijn op een kindercentrum dat werkt met één van bovengenoemde programma’s kunnen deelnemen aan deze basistraining. Het is van belang dat medewerkers werkzaam zijn op een peuter en/of VVE-groep of verticale groep met peuters in Deventer, zodat zij voldoende gelegenheid hebben om de praktijkopdrachten uit te voeren en te oefenen met de inhoud van de training. De gemeente Deventer subsidieert deelname aan de training.
Deelname is dus gratis, maar niet vrijblijvend! Deelnemer ontvangt het certificaat als aan alle certificeringseisen wordt voldaan (aanwezigheid 12 dagdelen training, coaching, uitvoeren praktijkopdracht en voldoende voor portfolio). Bespreek dus vooraf binnen de organisatie of er ruimte is om medewerkers deel te laten nemen. Er is een tegemoetkoming voor verletkosten.

De rol van het kindercentrum: de manager, pedagogisch coach en de collega’s

Op basis van de ervaringen die we met de training hebben opgedaan, betrekken we ook pedagogisch coaches en managers van de deelnemende kindercentra bij de training. Er worden tussentijds bijeenkomsten georganiseerd en er zullen afspraken gemaakt worden over een korte lijn tussen de trainers en de pedagogisch coaches/manager. Daarnaast organiseren we voor collega’s die al langere tijd een VVE-certificaat hebben opfrisbijeenkomsten.


De data voor de training van groep 8 die start op 21 september a.s.:
Basistraining VVE Deventer groep 8

Bijeenkomst 1            woensdag 21 sept 2022 - Theehuis Bij van Bruggen
Bijeenkomst 2            vrijdag 14 okt 2022 - Theehuis Bij van Bruggen
Bijeenkomst 3            woensdag 9 nov 2022 - Theehuis Bij van Bruggen
Bijeenkomst 4            vrijdag 9 dec 2022 - Theehuis Bij van Bruggen
Bijeenkomst 5            woensdag 18 jan 2023 - Gasfabriek, Zutphenseweg 6b, Deventer, Zutphenseweg 6b, Deventer
Bijeenkomst 6            woensdag 22 feb 2023 - Kantoor Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a, Deventer
Bijeenkomst 7            woensdag 22 maart 2023 - Kantoor Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a, Deventer
Bijeenkomst 8            vrijdag 14 april 2023 - Kantoor Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a, Deventer
Bijeenkomst 9            woensdag 10 mei 2023 - Kantoor Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a, Deventer
Bijeenkomst 10          vrijdag 2 juni 2023 - Kantoor Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a, Deventer
Bijeenkomst 11          vrijdag 30 juni 2023 - Kantoor Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a, Deventer
Bijeenkomst 12          woensdag 19 juli 2023 certificering - Kantoor Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a, Deventer

Tijd: 9.00 – 13.00 uur

De training wordt verzorgd door Michelle de Nooijer en Suzanne van Oers (Van Oers Taal), gecertificeerde Basistraining VVE-trainers.

Locatie
Zie hierboven

Maximaal aantal deelnemers

16

Sluitingsdatum
1 juli 2022

Details

Datum
21 sep. 2022
Tijd
09:00 t/m 13:00
Locatie
Theehuis Bij van Bruggen
Max. aantal personen
16
Sluitingsdatum
14 jul. 2022

Inschrijven

Nog 3 plekken beschikbaar van de 16

Onderstaande gegevens met * zijn noodzakelijk voor inschrijving deelname scholing. Wanneer je een bewijs van deelname wilt ontvangen na afloop van de scholing, vul dan ook je geboortedatum en geboorteplaats in. Deze gegevens worden gedeeld met de trainer die de scholing verzorgd.

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor deze cursus, omdat de sluitingsdatum is verstreken.

telefoon icoon