Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Basistraining VVE van VierVVE: start 8 maart 2023! Groep 9

Inhoud


De training

De inhoud van de training is gericht op het vergroten van de fundamentele kennis en inzichten van pedagogisch medewerkers op het gebied van voor en vroegschoolse educatie en het leren inzetten van bijbehorende vaardigheden. De expertise van bestaande VVE-programma’s is gebruikt om tot een basisconcept te komen dat hanteerbaar is voor medewerkers op een VVE-locatie. De training is opgebouwd rondom 5 pijlers: pedagogisch medewerker centraal, interessant aanbod voor het kind, omgeving, groepsmanagement en opbrengstgericht werken.
De training bestaat uit 12 bijeenkomsten van een dagdeel en voor elke deelnemer 5x coaching. Na elke bijeenkomst wordt een opdracht uitgevoerd op de groep en maakt de deelnemer een verslag van de uitvoering, gekoppeld aan zelf opgenomen beeldmateriaal (studiebelasting per opdracht gemiddeld 2-4 uur).
Tijdens het traject wordt een portfolio door elke deelnemer opgebouwd.
De medewerker werkt aan de vijf pijlers van het competentieprofiel en laat zien welke ontwikkeling daarin is doorgemaakt. Op de laatste bijeenkomst van de training verzorgt iedere deelnemer een presentatie op basis van het opgebouwde portfolio. Het geheel van praktijkopdrachten, ingevuld competentieprofiel, portfolio en presentatie wordt door de trainer beoordeeld. Is dit voldoende dan ontvangt de deelnemer het certificaat ‘Basistraining VVE voor vaste medewerkers’. Aan het eind van de training zijn de medewerkers startbekwaam voor het werken op een VVE-locatie.

Doelgroep

Medewerkers die in het bezit zijn van het vereiste 3F Certificaat en werkzaam zijn op een peuter en/of VVE-groep of verticale groep met peuters in Deventer, zodat zij voldoende gelegenheid hebben om de praktijkopdrachten uit te voeren en te oefenen met de inhoud van de training. De gemeente Deventer subsidieert deelname aan de training.
Deelname is dus gratis, maar niet vrijblijvend! Deelnemer ontvangt het certificaat als aan alle certificeringseisen wordt voldaan (aanwezigheid 12 dagdelen training, coaching, uitvoeren praktijkopdracht en voldoende voor portfolio). Bespreek dus vooraf binnen de organisatie of er ruimte is om medewerkers deel te laten nemen. Er is een tegemoetkoming voor verletkosten, als de training succesvol wordt afgesloten.

De rol van het kindercentrum: de manager, pedagogisch coach en de collega’s

Op basis van de ervaringen die we met de training hebben opgedaan, betrekken we ook pedagogisch coaches en managers van de deelnemende kindercentra bij de training. Er worden tussentijds bijeenkomsten georganiseerd en er zullen afspraken gemaakt worden over een korte lijn tussen de trainers en de pedagogisch coaches/manager. Daarnaast organiseren we voor collega’s die al langere tijd een VVE-certificaat hebben opfrisbijeenkomsten.

De data voor de training van groep 9 die start op 8 maart a.s.:

Basistraining VVE Deventer groep 9


Bijeenkomst 1woensdag 8 maart 2023Deventer Buitensociëteit, Twelloseweg 1a, Steenenkamer
Bijeenkomst 2woensdag 12 april 2023Deventer Buitensociëteit, Twelloseweg 1a, Steenenkamer
Bijeenkomst 3vrijdag 12 mei 2023Gasfabriek Deventer, Zutphenseweg 6
Bijeenkomst 4woensdag 7 juni 2023Deventer Buitensociëteit, Twelloseweg 1a, Steenenkamer
Bijeenkomst 5vrijdag 14 juli 2023Deventer Buitensociëteit, Twelloseweg 1a, Steenenkamer
Bijeenkomst 6woensdag 13 september 2023Deventer Buitensociëteit, Twelloseweg 1a, Steenenkamer
Bijeenkomst 7woensdag 11 oktober 2023Deventer Buitensociëteit, Twelloseweg 1a, Steenenkamer
Bijeenkomst 8vrijdag 10 novemberDeventer Buitensociëteit, Twelloseweg 1a, Steenenkamer
Bijeenkomst 9woensdag 13 december 2023Deventer Buitensociëteit, Twelloseweg 1a, Steenenkamer
Bijeenkomst 10woensdag 17 januari 2024Deventer Buitensociëteit, Twelloseweg 1a, Steenenkamer
Bijeenkomst 11woensdag 14 februari 2024Deventer Buitensociëteit, Twelloseweg 1a, Steenenkamer
Bijeenkomst 12woensdag 20 maart 2024 certificeringDeventer Buitensociëteit, Twelloseweg 1a, Steenenkamer


De training wordt verzorgd door Michelle de Nooijer (www.michelledenooijer.nl) en Suzanne van Oers (www.vanoerstaal.nl), gecertificeerde Basistraining VVE-trainers.

Tijd
: 9.00 – 13.00 uur

Locatie
: Deventer Buitensociëteit, Twelloseweg 1a, Steenenkamer

Aantal deelnemers
: maximaal 16

Aanmelden via de website


Sluitingsdatum
vrijdag 17 februari 2023

Details

Datum
08 mrt. 2023
Tijd
09:00 t/m 13:00
Locatie
Eerste bijeenkomst: Deventer Buitensociëteit, Twelloseweg 1a, Steenenkamer
Max. aantal personen
18
Sluitingsdatum
24 feb. 2023

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor deze cursus, omdat de sluitingsdatum is verstreken.

telefoon icoon