header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Maatwerk Analyse van de kwaliteit van opvang en onderwijs voor het jonge kind

Inhoud

Met deze analyse krijgt de locatie goed in beeld wat de sterke punten zijn van het onderwijs of de opvang van het jonge kind en wat de verbeterpunten zijn. Hoe kan het onderwijs/opvang beter aansluiten bij de ontwikkelbehoeften van het jonge kind? De ervaring is dat de analyse een goed startpunt is om aan de slag te gaan met het versterken van de kwaliteit en professionaliteit van onderwijs en opvang van peuters en kleuters. Daarom bieden we deze mogelijkheid dit schooljaar aan locaties die willen werken aan het versterken van de kwaliteit voor het jonge kind.
Voor scholen en kindercentra die zich gezamenlijk willen ontwikkelen naar een kindcentrum biedt deze analyse een goed vertrekpunt voor intensievere samenwerking.
Een analyse houdt in dat Corrie Doeleman (oud inspecteur Onderwijsinspectie) met betrokken school/kindercentrum bespreekt wat de mogelijke aandachtspunten en vragen zijn. Daarna bezoekt ze de groepen en gaat ze in gesprek gaat met pedagogisch medewerkers, leerkrachten, intern begeleider en directeur/manager. De locatie ontvangt een uitgebreide rapportage met daarin de sterke punten en de ontwikkelpunten.

Er kunnen dit schooljaar maximaal 5 van deze maatwerktrajecten uitgevoerd worden.

Doelgroep

Kindercentra en scholen die de kwaliteit van onderwijs en/of opvang van het jonge kind willen versterken

Details

Locatie
Eigen kindercentrum en/of basisschool
Max. aantal personen
5

Interesse?

Hoe wij omgaan met uw gegevens: privacyverklaring.
telefoon icoon