header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Maatwerk Gedrag

Inhoud

Dit maatwerktraject wordt aangeboden aan het hele team en ingevuld in meerdere dagdelen (studiedagen). De eerste sessie bestaat uit het inventariseren van de behoefte van het team rond het onderwerp gedrag. Daarnaast kunnen er door de cursusleiders van Sine Limite klassenobservaties met of zonder camera gedaan worden, eventueel samen met de intern begeleider.
De invulling van de vervolgsessies kan bestaan uit het overdragen van kennis, het opzetten van sparmomenten met collega’s, coaching, het formeren van werk-/kennisgroepen rond verschillende thema’s, bijvoorbeeld het omgaan met grenzen in de groep en de rollen en taken binnen de school van de intern begeleider, gedragsspecialist en andere collega’s.
Onderwerpen die binnen het maatwerktraject aan de orde komen zijn afhankelijk van de vraag. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld veiligheid, feedback, successen en belonen, preventie, vertrouwen, visie op passend onderwijs, negatief gedrag, onzekerheid en angst. Communicatie speelt hierin altijd een cruciale rol. Communicatie met leerlingen en ouders, maar ook onderling binnen het team.

Doelgroep

Leerkrachten, intern begeleiders, directeur en onderwijsondersteunend personeel van groep 1 t/m 8

Voorafgaand aan de scholing hebben de cursusleiders een gesprek met de intern begeleider, directeur en een leerkracht over de wensen van de invulling van de studiedag/dagdeel

Details

Interesse?

Hoe wij omgaan met uw gegevens: privacyverklaring.
telefoon icoon