header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Maatwerk Kindvolgsysteem KIJK!: consultatiegesprek

Inhoud

Scholen en kindercentra die getraind zijn en werken met het Kindvolgsysteem KIJK! bieden wij de mogelijkheid om met een KIJK!-trainer (Nanneke van Lokven) op de eigen locatie een KIJK!-consultatiegesprek aan te gaan. Tijdens dit gesprek kunnen alle vragen die spelen aan de orde komen.
Mogelijke vragen kunnen zijn:
- Inhoudelijke onderwerpen t.a.v. KIJK!
- Technische mogelijkheden – archiveren, verhuizen, overdracht….noem maar op, nieuwe dingen die er bijgekomen zijn…
- Implementatie: hoe zorg ik ervoor dat KIJK! onderdeel is van onze werkwijzen en processen?
- Zelfbekwaam: hoe kan ik mijn collega’s verder krijgen in hun kennis en vaardigheden ten aanzien van het werken met      KIJK!?

De intern begeleider en/of de sleutelfiguur KIJK! verzamelt vooraf de vragen die spelen, eventueel kunnen de vragen vooraf doorgegeven worden aan Nanneke, maar dit hoeft niet. Het gesprek duurt 1,5 uur.

Doelgroep
Intern begeleiders, directeuren en sleutelfiguren Kindvolgsysteem KIJK! van locaties die getraind zijn en werken met het Kindvolgsysteem KIJK!

Data
De consultatiegesprekken van maximaal 1,5 uur kunnen plaats vinden op:
Woensdagochtend 18 september 2019 en woensdagochtend 18 december 2019:
School/kindercentrum 1 8.30 – 10.00 uur
School/kindercentrum 2 10.30 – 12.00 uur
School/kindercentrum 3 12.30 – 14.00 uur

Details

Locatie
Max. aantal personen
6

Interesse?

Hoe wij omgaan met uw gegevens: privacyverklaring.
telefoon icoon