header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Maatwerk ‘Met de autibril op door je school’

Inhoud

Dit maatwerktraject is een basiscursus over leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) voor het hele team en wordt op de school gegeven. 
Hoe ervaart een leerling met autisme de school en de klas? Maar ook wordt er aandacht besteed aan wat dit voor jouw verschillende taken, rollen en verantwoordelijkheden als leerkracht betekent. Als professional word je immers dagelijks uitgedaagd om af te stemmen, te ontdekken en te leren. Je hebt regelmatig te maken met complexe en soms onvoorspelbare situaties.
Dit Maatwerktraject rond autisme is een studiedag voor het hele team en is gericht op het overdragen van (basis)kennis, het beleven van autisme en er wordt ingegaan op specifieke vragen die een school heeft. Door met het gehele team deel te nemen kunnen er schoolbrede afspraken gemaakt worden over de aanpak en inzet van handige ondersteuningsmiddelen.

Doelgroep

Leerkrachten, intern begeleiders, directeur en onderwijsondersteunend personeel van groep 1 t/m 8

Voorafgaand aan de scholing hebben de cursusleiders een gesprek met de intern begeleider, directeur en een leerkracht over de wensen van de invulling van de studiedag/dagdeel

Details

Interesse?

Hoe wij omgaan met uw gegevens: privacyverklaring.
telefoon icoon