header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Maatwerk Rijk spel in hoeken, je eigen lokaal en aanpak onder de loep!

Inhoud

Kinderen leren spelend en actief in relatie met hun omgeving en verkennen zo de wereld om hen heen. Spel bevordert spontaan leren, stimuleert het zelf verkennen en zelf ontdekken, de nieuwsgierigheid en creativiteit. Hoe richt je de speelleeromgeving zodanig in dat jonge kinderen er spelend en onderzoekend bezig kunnen zijn? En hoe begeleid en verrijk je het spel van kinderen? Dit maatwerktraject vindt op locatie plaats. Op basis van een startgesprek wordt een aanpak voorgesteld, zoals bijvoorbeeld een teambijeenkomst waarin men aan de slag gaat met het gezamenlijk voorbereiden van een verbeterplan 'rijke speelleeromgeving' voor de eigen ruimte en spelbegeleiding van kinderen.

Doelgroep

Teams van pedagogisch medewerkers en onderbouwteams van scholen die de speelleeromgeving nog beter willen laten aansluiten aan de ontwikkelbehoeften van het jonge kind

Details

Locatie
Eigen kindercentrum en/of basisschool

Interesse?

Hoe wij omgaan met uw gegevens: privacyverklaring.
telefoon icoon