header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Maatwerk Taal-spraakontwikkeling en meertaligheid

Inhoud

Van alle dingen die een jong kind leert, is spreken één van de belangrijkste. Bij het werken met jonge kinderen is het van groot belang dat je kennis hebt van de taal-spraakontwikkeling en hoe je die kunt stimuleren. Daarnaast heb je een belangrijke signaleringsfunctie voor de vroegtijdige onderkenning van taal-spraakproblemen.

Tijdens een (team) bijeenkomst op locatie gaat de preventief logopedist Anjo Spekking dieper in op alle vragen die er spelen rondom taal-spraakontwikkeling. Mogelijke gespreksonderwerpen zijn de inzet van media bij taal-spraakstimulering, meertaligheid en afstemming met ouders, vroegtijdig signaleren en de afstemming en samenwerking met de preventief logopedist.

Doel van de bijeenkomst is dat je kennis hebt over de taal-spraakontwikkeling, vroegtijdige signalering van taal-spraakstoornissen en dat je handvatten hebt hoe je media kunt inzetten bij het stimuleren van de taal-spraakontwikkeling. Daarnaast heb je handvatten hoe om te gaan met meertaligheid en de afstemming daarin met ouders.

Doelgroep
Teams van pedagogisch medewerkers kindercentra, intern begeleiders (onderbouw) en leerkrachten groep 1, en 2 van het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs

Details

Locatie
Eigen kindercentrum en/of basisschool

Interesse?

Hoe wij omgaan met uw gegevens: privacyverklaring.
telefoon icoon