Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Open dag voor professionals bij het speciaal onderwijs van De Linde

Inhoud

De Linde is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen met een verstandelijk of meervoudige beperking. We bieden onderwijs aan leerlingen met een intensieve ondersteuningsbehoefte. Voor leerlingen die niet tot hun recht komen in het regulier (speciaal)onderwijs hebben wij het best passende onderwijs in huis.

Ons onderwijs is erop gericht om leerlingen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren, met als uiteindelijke doel een actieve deelname aan de maatschappij. Hierbij ligt de nadruk op zelfstandigheid, zelfredzaamheid en autonomie. We gaan daarbij uit van de kwaliteiten en mogelijkheden van de leerlingen. We vinden het belangrijk dat ze een reëel en waardig zelfbeeld ontwikkelen. Onze leerlingen leren hun eigen mogelijkheden te benutten.
Centraal is onze school staat het pedagogisch klimaat. We streven naar een open sfeer waarin we iedereen in zijn waarde laten, respecteren en accepteren. Naast het pedagogische klimaat werken onze leerlingen met een eigen groepsplan of LACCS plan cyclisch aan didactische en pedagogische doelen.

De Linde is gehuisvest in KindCentrum Borgele. Samen met het orthopedagogisch dagcentrum ’t Lantaarntje, Kinderopvang Partou en de reguliere basisschool de Borgloschool. We bieden kinderen hier een plek
waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Hierbij maken we gebruik van
elkaars expertise. Zo hebben we combinatiegroepen met zorg en onderwijs en
regulier onderwijs en speciaal onderwijs.

Bij voldoende belangstellingen nodigen we u graag uit voor een open dag op dinsdag 25 oktober van 9.00-13.00uur.
Graag opgeven voor dinsdag 11 oktober bij Robbert Schutte r.schutte@linde-deventer.nl

Het is ook altijd mogelijk om op een ander tijdstip een dagdeel mee te kijken
op onze school. Neem dan vrijblijvend contact op met 0570-624700.

Details

Datum
25 okt. 2022
Tijd
09:00 t/m 13:00
Locatie
De Linde - KindCentrum Borgele
Max. aantal personen
0
Sluitingsdatum
11 okt. 2022

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor deze cursus, omdat de sluitingsdatum is verstreken.

telefoon icoon