Scholingsaanbod Sine Limite

Scholing en netwerken

Filter cursussen
 • Maatwerk: Met de autibril op door je school

  Datum en tijdstip nog onbekend. / Eigen school of kindcentrum

  De cursus is voor het hele team en wordt op de school gegeven. Dit maatwerktraject is een studiedag voor het hele team en is gericht op het overdragen van (basis)kennis, het beleven van autisme en er wordt ingegaan op specifieke vragen die een school heeft.

  Bekijk cursus
 • Maatwerk: Begrijpend lezen is géén vak

  Datum en tijdstip nog onbekend. / Eigen basischool

  Optimaliseren van het begrijpend leesonderwijs: wat zijn succesfactoren en werkende principes en hoe implementeer je die in jouw klas/school? Als we het leesbegrip van leerlingen willen optimaliseren en stimuleren, moet het begrijpend leesonderwijs op de schop. Samen bekijken we het huidige begrijpend leesonderwijs en stellen we met elkaar vast waar jullie (als team) naar toe willen ontwikkelen. Wij kijken en denken graag met jullie mee over de uitvoering van het plan (denk aan: voorbereiding lessen, klassenbezoek, sparmoment, coaching, …) Doelgroep Basisschoolteams die samen aan de slag willen om de begrijpend leesvaardigheid van leerlingen willen optimaliseren en stimuleren en bereid zijn het begrijpend leesonderwijs anders aan te pakken.

  Bekijk cursus
 • Maatwerk: Rekenen

  Datum en tijdstip nog onbekend. / Op aanvraag

  Dan wil je ook dat er een doorgaande lijn binnen de school gewaarborgd is en dat de opbrengsten aan je verwachtingen voldoen. Weten we binnen ons team waar we op rekengebied mee bezig zijn? Delen we dezelfde visie op rekenen binnen het team en hoe zit het op de doorgaande lijn binnen school? Dan zou een maatwerktraject rekenen voor je school een uitkomst zijn om samen te kijken wat je als team nodig hebt om het rekenen op een hoger plan te krijgen en er samen, op een inspirerende manier, mee aan de slag te gaan.

  Bekijk cursus
 • Maatwerk: Opvang en Onderwijs Jonge Kind

  Datum en tijdstip nog onbekend. / Eigen school of kindercentrum

  Doelgroep Pedagogisch coaches, IB-ers Jonge kind, directeuren en managers kindercentra die de samenwerking willen versterken en/of opvang en onderwijs Jonge Kind willen versterken.

  Bekijk cursus
 • Maatwerk: training Sterker met de klas

  Datum en tijdstip nog onbekend. / Nader te bepalen

  Doel van de training is om de weerbaarheid en sociale vaardigheden van kinderen te vergroten en een positief klimaat in de groep te stimuleren. De training ondersteunt leerkrachten zich competenter te voelen tijdens het proces van groepsvorming, zodat zij beter aan kunnen sluiten bij de behoeften van de groep en van individuele leerlingen.

  Bekijk cursus
 • Lerend netwerk begaafd onderwijs

  Datum en tijdstip nog onbekend.

  Het lerend netwerk begaafd onderwijs is een inspirerende ‘plek’ waar je nieuwe inspiratie en kennis kunt opdoen. Je kunt je eigen successen delen en sparren met andere professionals. We maken gebruik van elkaars expertise en nodigen inspirerende gasten uit. Door met en van elkaar te leren, maken we samen het onderwijs in Deventer uitdagender en boeiender.

  Bekijk cursus
telefoon icoon