header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

PO-VO uitwisselingsmiddag

Inhoud

Ieder jaar organiseert de werkgroep POVO een uitwisselingsmiddag voor bovenbouwleerkrachten/ intern begeleiders van het PO en mentoren/teamleiders onderbouw van het VO.
In de vorm van workshops en vragenrondes worden diverse thema’s gezamenlijk opgepakt. Afgelopen jaren is op deze manier de wijze van aanmelding aangescherpt en is bijvoorbeeld het portfolio ontwikkeld voor leerlingen van groep 8.
Een kijkje nemen bij elkaar in de keuken en concreet afspraken maken met elkaar rond onderwerpen als executieve functies, rekenen en Engels behoort tot de mogelijkheden.

De uitnodiging met de exacte inhoud van deze middag en de wijze van opgeven wordt na de zomervakantie naar de scholen gestuurd. De datum kan vast genoteerd worden.

Doelgroep

Bovenbouwleerkrachten en intern begeleiders

Details

Datum
16 okt. 2019
Tijd
15:00 t/m 17:00
Hoe wij omgaan met uw gegevens: privacyverklaring.
telefoon icoon