Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Training Bewegend leren met het jonge kind begint met leren bewegen!

Inhoud

Heb je je wel eens afgevraagd waarom het zo belangrijk is om kinderen vanaf heel jonge leeftijd veel buikspeeltijd te geven? En waarom het voor alle kinderen zo belangrijk is dat bewegen onderdeel uitmaakt van het leren (bewegend leren)? In deze training gaan we in op het belang van bewegen en specifieke motorische vaardigheden in relatie tot de brede ontwikkeling van jonge kinderen.

Uit recente onderzoeken blijkt dat de motorische ontwikkeling van jonge kinderen om extra aandacht vraagt. De motorische ontwikkeling begint al vroeg. In de baarmoeder worden bijvoorbeeld al reflexen ontwikkeld. Er zijn factoren die deze ontwikkeling al in een vroeg stadium kunnen belemmeren. Voorbeelden daarvan zijn prematuur en dysmatuur geboren kinderen en omgevingsfactoren. Er zal dieper ingaan worden op deze factoren en de daarbij behorende ondersteuningsbehoeften die deze jonge kinderen hebben. Daarbij is het noodzakelijk dat er kennis wordt vergaard over de (normale) ontwikkelingslijn motoriek van 0-7 jaar en hoe je de motorische ontwikkeling van jonge kinderen stimuleert. Daarnaast zal er volop ruimte zijn voor praktische inzichten over bewegend leren en het leren van en met elkaar. Bewegen is de basis om de wereld te leren kennen!

Naar aanleiding van deze training ben je (beter) in staat om aan te sluiten bij de (motorische) ondersteuningsbehoefte van kinderen. Je kan een passend beredeneerd aanbod inzetten om de brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Uitgevoerd door

Saxion, Simone Soomers, (MEd)
Docent bewegen en motoriek / specialist jonge kind / Coördinator Expertisecentrum Jonge Kind

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1, 2 en 3

Datum

23 januari 2023 van 15.30 – 18.30 uur
20 februari 2023 van 15.30 – 18.30 uur
20 maart 2023 van 15.30 – 18.30 uur
17 april 2023 van 15.30 – 18.30 uur

Maximaal aantal deelnemers

30

Tijd

15.30 – 18.30 uur

Locatie

Saxion Deventer, Handelskade 75, 7417 DH Deventer

Sluitingsdatum

8 januari 2023

Details

Datum
23 jan. 2023
Tijd
15:30 t/m 18:30
Locatie
Saxion Deventer, Handelskade 75, 7417 DH Deventer
Max. aantal personen
30
Sluitingsdatum
11 jan. 2023

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor deze cursus, omdat de sluitingsdatum is verstreken.

telefoon icoon