Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Training Met Woorden in de Weer LOGO 3000

Inhoud

Woordenschatstimulering is van groot belang voor het jonge kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen minimaal over een woordenschat van 3000 woorden moeten kunnen beschikken voor een goede start met het leesonderwijs in groep 3. De scholen en kindercentra in Deventer met een grote VVE-doelgroep, werken met de materialen van LOGO 3000. De leerkrachten en PM’ers op die locaties zijn getraind in de aanpak ‘Met Woorden in de Weer’.
Bij voldoende animo wordt er voor nieuwe medewerkers op VVE-locaties een instroomtraining ‘Met Woorden in de Weer’/ LOGO 3000 georganiseerd.

Doel van de training is dat pedagogisch medewerkers en leerkrachten in staat zijn om volgens de principes van ‘Met Woorden in de Weer’ de materialen van Logo 3000 te gebruiken bij woordenschatstimulering.

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten van groep 1 en 2 werkzaam op een locatie die samenwerkt met een school/kindercentrum. Daarbij wordt zowel voor- als vroegschools gewerkt met de LOGO 3000 materialen en de ‘Met Woorden in de Weer’ aanpak. Er is sprake van een doorgaande lijn van voor- naar vroegschools in de aanpak van woordenschatstimulering. De training is vooral gericht op beroepskrachten die werkzaam zijn op een locatie met een grote VVE-doelgroep.

Organisatie en planning

De training bestaat uit 2 dagen en wordt verzorgd door trainers van Rezulto.

Datum

De training van 2 dagen vindt plaats op: 
Vrijdag 18 november van 9.00 -17.00
Vrijdag 2 december 2022 9.00 – 16.00 uur

Maximaal aantal deelnemers

17 deelnemers

Locatie

Theehuis ‘Bij van Bruggen’, Wechelerweg 2, 52, 7415 EZ Deventer

Sluitingsdatum

1 juli 2022

Details

Datum
18 nov. 2022
Tijd
09:00 t/m 17:00
Locatie
Theehuis ‘Bij van Bruggen’
Max. aantal personen
26
Sluitingsdatum
07 okt. 2022

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor deze cursus, omdat de sluitingsdatum is verstreken.

telefoon icoon