header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Training: Met Woorden in de Weer / Logo 3000

Inhoud

Deze training is afgelast.
In 2021 wordt er een nieuwe datum gepland.
T.z.t. wordt de inschrijving geopend.

Inhoud
Woordenschatstimulering is van groot belang voor het jonge kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen minimaal over een woordenschat van 3000 woorden moeten kunnen beschikken voor een goede start met het leesonderwijs in groep 3. De scholen en kindercentra in Deventer met een grote VVE-doelgroep, werken met de materialen van LOGO 3000. De leerkrachten en PM’ers op die locaties zijn getraind in de aanpak ‘Met Woorden in de Weer’.
Bij voldoende animo wordt er voor nieuwe medewerkers op VVE-locaties een instroomtraining ‘Met Woorden in de Weer’/ LOGO 3000 georganiseerd.

Doel van de training is dat pedagogisch medewerkers en leerkrachten in staat zijn om volgens de principes van ‘Met Woorden in de Weer’ de materialen van Logo 3000 te gebruiken bij woordenschatstimulering.

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten van groep 1 en 2 werkzaam op een locatie die samenwerkt met een school/kindercentrum. Daarbij wordt zowel voor- als vroegschools gewerkt met de LOGO 3000 materialen en de ‘Met Woorden in de Weer’ aanpak. Er is sprake van een doorgaande lijn van voor- naar vroegschools in de aanpak van woordenschatstimulering. De training is vooral gericht op beroepskrachten die werkzaam zijn op een locatie met een grote VVE-doelgroep.


Organisatie en planning

De training bestaat uit 2 dagen en wordt verzorgd door trainers van Rezulto.

Datum

In 2021 wordt er een nieuwe datum gepland. 


Maximaal aantal deelnemers

15 deelnemers

Locatie

Wordt later bekend gemaakt

Details

Datum
28 mei 2021
Locatie
In 2021 wordt er een nieuwe datum geprikt
Sluitingsdatum
06 okt. 2020

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor deze cursus, omdat de sluitingsdatum is verstreken.

telefoon icoon