header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Training: Werken met kindvolgsysteem KIJK!

Inhoud

De met KIJK! verzamelde gegevens over de ontwikkeling van kinderen vormt de onderlegger voor een doelgericht, beredeneerd vervolg aanbod. Dezelfde data kunnen ook worden benut om de ontwikkeling van kinderen te monitoren. Het is daarom van groot belang dat pedagogisch medewerkers en leraren de ontwikkeling van kinderen in kaart brengen met KIJK! zoals het is bedoeld, zodat verzamelde data ook een weergave zijn van de werkelijkheid.

Toekomstige KIJK! gebruikers hebben scholing nodig om goed met KIJK! te kunnen werken. De wijze waarop observatiegegevens worden verzameld, deze worden verwerkt in het digitale systeem (KIJK! Webbased) en uiteindelijk worden samengevat in een registratie, vraagt meer kennis en inzicht in het systeem en de achterliggende uitgangspunten.

Met de scholing ‘KIJK! de Basis’ heeft Bazalt een aanbod ontwikkeld op basis waarvan pedagogisch medewerkers en leerkrachten goed leren observeren, registreren en ook leren analyseren van de rapportages. De scholing omvat vier dagdelen van ieder 3 uur en wordt verdeeld over een periode van 4 maanden aangeboden.

Door de scholing aan te bieden in een periode van ongeveer 4 maanden is het mogelijk een cyclus te doorlopen van ‘observeren, registreren en analyseren’ met data die door de deelnemers zelf zijn verzameld. Op die manier is ook het bespreken van ervaringen onderdeel van de scholing.


Wat zijn de opbrengsten?

De deelnemers
- kennen de essenties en de gebruiksmogelijkheden van KIJK!;
- kunnen werken met het digitale KIJK! systeem: observeren en registreren;
- kunnen zowel individuele als groepsrapporten analyseren;
- reflecteren op eigen werkwijze en onderwijsaanbod;
- ontvangen een KIJK! certificaat als zij de scholing hebben gevolgd (100% deelname)


Doelgroep en voorwaarden

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten van groep 1 en 2 werkzaam op een locatie waar gewerkt wordt met het kindvolgsysteem KIJK! De kijk-licentie is aanwezig en ook de boeken KIJK! 0-4 jaar en Kijk, kies, doe 0-4-jarigen zijn aangeschaft.


Data

De training bestaat uit vier dagdelen en vindt plaats van 14.30 – 17.30 uur:
Wo 29 januari 2020, Theehuis Bij van Bruggen, Wechelerweg 52A, 7431 PC Diepenveen
Wo 18 maart 2020, Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a in Deventer
Wo 15 april 2020, Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a in Deventer
Wo 10 juni 2020, Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a in Deventer

Details

Datum
29 jan. 2020
Tijd
14:30 t/m 17:30
Locatie
Bij Van Bruggen, Wechelerweg 52, Deventer
Max. aantal personen
18
Sluitingsdatum
15 jan. 2020

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor deze cursus, omdat de sluitingsdatum is verstreken.

telefoon icoon