Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Wegens succes herhaald: Training kansrijke ontwikkeling voor het Jonge kind

Inhoud

Inhoud
Hogeschool Saxion heeft in samenwerking met een werkgroep van intern begeleiders en pedagogisch coaches (VE) een scholing van 4 dagdelen ontwikkeld voor pedagogisch coaches en intern begeleiders. Afgelopen schooljaar is deze training voor het eerst aangeboden in Deventer. Deelnemers geven aan dat het een inspirerende training is waarin je geïnformeerd wordt over de nieuwste inzichten, het gesprek daarover met elkaar aan gaat en handvatten krijgt om samen met kinderopvang en onderwijs op locatie aan de slag te gaan.

Het doel van de training is om relevante thema’s voor kansrijke ontwikkeling voor het jonge kind in samenwerking met elkaar te verdiepen en te versterken, voor de eigen werkplek en op wijkniveau.
Uitgangspunt hierbij is dat we op basis van actuele inzichten en ‘good practices’ de kwaliteit van het werk willen versterken, aansluiten bij de vragen en behoeften en elkaar willen inspireren.

De onderwerpen van de dagdelen zijn als volgt:
1. De proceskwaliteit van het werken in de groep in een doorgaande lijn van peuter naar kleuter;
2. Ouderbetrokkenheid in VVE, wat doet ertoe, op wijk- en stadsniveau;
3. Samenwerking in de keten (in VVE, in teams, op wijkniveau, met ondersteunend professioneel netwerk);
4.Borging van opbrengsten en samenwerking.

Werkwijze

Ieder dagdeel start met een kennissessie (45 minuten) gevolgd door reflectie op de eigen situatie. Na een korte pauze gaan we aan het werk in kleine (wijk)groepen om samen acties te ontwerpen voor de eigen praktijk, waarbij gezamenlijke afspraken worden vastgelegd. Na de bijeenkomst worden de afgesproken acties uitgevoerd in de eigen praktijk. Een volgend dagdeel start met een terugblik hierop.

Doelgroep

Pedagogisch coaches/ pedagogisch beleidsmedewerkers (VE) en intern begeleiders, werkzaam in de kinderopvang of onderbouw PO. In de scholing wordt samenwerking gerealiseerd door te werken in een Lerend Netwerk op wijkniveau. Om die reden is het aan te raden en wenselijk dat, als er sprake is van voor- en vroegschoolse samenwerking, de intern begeleider van school en de pedagogisch coach samen deelnemen aan deze training. Mocht de samenwerking (nog) niet intensief zijn, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom bij deze training!

Certificering

Om in aanmerking te komen voor een certificaat ben je minimaal 3 bijeenkomsten aanwezig en heb je gezamenlijk afgesproken acties in de praktijk uitgevoerd.

Organisatie

De scholing wordt verzorgd door Ingrid Zijlstra van Saxion Expertisecentrum Jonge Kind in co-creatie met de werkgroep pedagogisch coaches/intern begeleiders en Sine Limite.

Data

Donderdag 29 september 2022 van 9.00 – 13.00 uur - Theehuis ‘Bij van Bruggen’, Wechelerweg 2, 52, 7415 EZ Deventer
Dinsdag 29 november 2022 van 9.00 – 13.00 uur - Theehuis ‘Bij van Bruggen’, Wechelerweg 2, 52, 7415 EZ Deventer
Donderdag 19 januari 2023 van 9.00 – 13.00 uur - Deventer Buitensocieteit & Bowling, Twelloseweg 1a, Steenenkamer
Dinsdag 21 maart 2023 van 9.00 – 13.00 uur - Gasfabriek, Zutphenseweg 6b, Deventer

Maximaal aantal deelnemers

De groep bestaat uit maximaal 25 deelnemers.

Locatie

Zie hierboven

Sluitingsdatum

1 juli 2022
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Corine van Casteren,
c.vancasteren@po-deventer.nl

Details

Datum
29 sep. 2022
Tijd
09:00 t/m 13:00
Locatie
Theehuis ‘Bij van Bruggen’
Max. aantal personen
25
Sluitingsdatum
01 jul. 2022

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor deze cursus, omdat de sluitingsdatum is verstreken.

telefoon icoon