header afbeelding
Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Werken met kindvolgsysteem KIJK!

Inhoud

De met KIJK! verzamelde gegevens over de ontwikkeling van kinderen vormt de onderlegger voor een doelgericht, beredeneerd vervolgaanbod. Dezelfde data kunnen ook worden benut om de ontwikkeling van kinderen te monitoren. Het is daarom van groot belang dat pedagogisch medewerkers en leerkrachten de ontwikkeling van kinderen in kaart brengen met KIJK! zoals het is bedoeld, zodat verzamelde data ook een weergave zijn van de werkelijkheid. Toekomstige KIJK! gebruikers hebben scholing nodig om goed met KIJK! te kunnen werken. De wijze waarop observatiegegevens worden verzameld, deze worden verwerkt in het digitale systeem (KIJK! Webbased) en uiteindelijk worden samengevat in een registratie, vraagt meer kennis en inzicht in het systeem en de achterliggende uitgangspunten.

Met de scholing ‘KIJK! de Basis’ heeft Bazalt een aanbod ontwikkeld op basis waarvan pedagogisch medewerkers en leerkrachten goed leren observeren, registreren en ook leren analyseren van de rapportages. De scholing omvat vier dagdelen van ieder 3 uur en wordt verdeeld over een periode van 4 maanden aangeboden.

Door de scholing aan te bieden in een periode van ongeveer 4 maanden is het mogelijk een cyclus te doorlopen van ‘observeren, registreren en analyseren’ met data die door de deelnemers zelf zijn verzameld. Op die manier is ook het bespreken van ervaringen onderdeel van de scholing.


Wat zijn de opbrengsten?
De deelnemers
- kennen de essenties en de gebruiksmogelijkheden van KIJK!;
- kunnen werken met het digitale KIJK! systeem: observeren en registreren;
- kunnen zowel individuele als groepsrapporten analyseren;
- reflecteren op eigen werkwijze en onderwijsaanbod;
- ontvangen een KIJK! certificaat als zij de scholing hebben gevolgd (100% deelname)


Doelgroep

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten van groep 1 en 2 werkzaam op een locatie waar gewerkt wordt met het kindvolgsysteem KIJK!


Data

De training bestaat uit vier dagdelen en vindt plaats op:
Woensdag 21 oktober van 14.30 – 17.30 uur
Woensdag 16 december van 14.30 – 17.30 uur
Woensdag 10 februari 2021 van 14.30 – 17.30 uur
Woensdag 3 maart 2021 van 14.30 – 17.30 uur

Locatie

Theehuis Bij Van Bruggen, Wechelerweg 52, 7415 EZ Deventer

Details

Datum
21 okt. 2020
Tijd
14:30 t/m 17:30
Locatie
Theehuis Bij van Bruggen
Max. aantal personen
16
Sluitingsdatum
13 okt. 2020

Inschrijven

Nog 13 plekken beschikbaar van de 16

Onderstaande gegevens met * zijn noodzakelijk voor inschrijving deelname scholing. Wanneer je een bewijs van deelname wilt ontvangen na afloop van de scholing, vul dan ook je geboortedatum en geboorteplaats in.

Hoe wij omgaan met uw gegevens: privacyverklaring.
telefoon icoon