Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Scholingen 2024 - 2025

Expert word je samen!

Onderstaand stedelijk scholingsaanbod is in samenwerking met de schoolbesturen en het samenwerkingsverband Sine Limite tot stand gekomen.

Tenzij anders vermeld, kunnen alle pedagogisch medewerkers en pedagogisch coaches, leerkrachten en intern begeleiders, werkzaam in de kinderopvang en op de scholen in de gemeente Deventer gebruik maken van het aanbod.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met één van onze collega's of het loket van het Kennis- en dienstencentrum. We verkennen en bespreken samen met jou de vraag en de mogelijkheden die wij hebben om jou en het team te ondersteunen.


Het scholingsaanbod Jonge Kind & VVE wordt gefinancierd door de gemeente Deventer.

Filter cursussen
 • EDI Basis groep 1 en 2

  12 sep. 2024 van 15:30 t/m 18:30 / Afhankelijk van deelnemers

  Een programma voor leerkrachten groepen 1 en 2, waarin de basisbeginselen van het EDI model theoretisch worden gekaderd en praktisch worden ondersteund: - EDI Lesdoelen; het inzetten van het EDI model bij jonge kinderen.

  Bekijk cursus
 • Hartstikke Hoogbegaafd! (groep 1 dinsdag)

  24 sep. 2024 van 15:00 t/m 18:00 / PUNT

  Brilletje, neus in de boeken, negens en tienen op het rapport… gelukkig weten we inmiddels dat hoogbegaafdheid meer is dan dit stereotiepe beeld. Maar wat is het dan precies? En hoe herken je hoogbegaafde leerlingen in je groep?

  Bekijk cursus
 • Basistraining VVE 1&2 'VVE een goed begin' groep 3

  30 sep. 2024 van 15:00 t/m 18:00 / Sine Limite ruimte 0.25

  Steeds meer scholen werken aan een beredeneerd aanbod voor het jonge kind, met of zonder programma. Om dat vorm te geven is kennis over de ontwikkeling van het jonge kind en een open houding om kinderen te laten ontwikkelen vanuit hoge verwachtingen nodig. Daarnaast zijn vaardigheden die de leerkracht kan inzetten om de ontwikkeling van kinderen optimaal te stimuleren noodzakelijk.

  Bekijk cursus
 • Sterke rekenaars in het basisonderwijs

  01 okt. 2024 van 14:30 t/m 17:00 / De Lindeboom

  Op elke school lopen sterke rekenaars rond. Meestal wordt hierbij gedacht aan leerlingen met hoge scores voor rekenen-wiskunde; kinderen die ‘goed’ kunnen rekenen. Maar daarnaast zijn er ook ‘snelle rekenaars’ en ‘creatieve rekenaars’, elk met hun eigen unieke onderwijsbehoeftes. Hoe herken je de sterke rekenaars in de klas en welke ondersteuning of aanpassingen zou je kunnen bieden?

  Bekijk cursus
 • WegWijsinGedrag®- leergang leerkrachten

  02 okt. 2024 van 15:00 t/m 19:30 / Volgt - Deventer

  Op verschillende manieren leren leerkrachten hoe je in complexe situaties anders kunt omgaan met jezelf, met de leerling en/of de groep en ouders. Dit gebeurt zo: In het leertraject kiest de leerkracht een leerling met moeilijk gedrag en maakt daarvoor een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP). Hiermee gaat de leerkracht gedurende de training oefenen.

  Bekijk cursus
 • Signaleren; Begaafdheid (h)erkennen

  03 okt. 2024 van 15:00 t/m 18:00 / PUNT

  Brilletje, neus in de boeken, negens en tienen op het rapport… gelukkig weten we inmiddels dat hoogbegaafdheid meer is dan dit stereotiepe beeld. Maar wat is het dan precies? En hoe herken je hoogbegaafde leerlingen in je groep?

  Bekijk cursus
 • Bewegend Leren

  15 okt. 2024 van 15:30 t/m 18:30 / Afhankelijk van deelnemers

  Kinderen zijn niet gemaakt om de hele dag stil te zitten. Stilzitten is een moeilijke vaardigheid en onnatuurlijk voor kinderen. De kracht van een dynamische schooldag is om te zorgen voor een goede afwisseling tussen stilzitten en bewegen

  Bekijk cursus
 • Ontprikkeling in de BSO

  16 okt. 2024 van 09:00 t/m 11:00 / Sine Limite

  Ieder kind is uniek, ook in gedrag en prikkelverwerking zijn kinderen heel verschillend. Organisatie/Uitgevoerd door Wouter de Waal en Arjen Meijerink van Sine Limite Doelgroep Pedagogisch medewerkers van BSO’s Type scholing Workshop Datum Woensdag 16 oktober 2024 Tijd 09.00 tot 11.00 uur Maximaal aantal deelnemers 22 Locatie Sine Limite, Koningin Wilhelminalaan 13a in Deventer Heb je vragen over deze training?

  Bekijk cursus
 • Netwerk Taal- en Leescoördinatoren

  17 okt. 2024 van 15:00 t/m 17:00 / Wisselend, op één van de deelnemende scholen

  Vind je het leuk om te netwerken, wil je geïnspireerd raken op het gebied van taal/lezen, vind je het fijn om met andere deelnemers aan de slag te gaan en ben je bereid een actieve bijdrage te leveren op het gebied van taal en lezen? Schrijf je dan in voor het netwerk taal-leescoördinatoren.

  Bekijk cursus
 • Voorlichting Dyslexie

  22 okt. 2024 van 15:30 t/m 17:00 / Deventer

  De Varietas Academie biedt voor de regio Deventer een voorlichting aan via Braams over Dyslexie

  Bekijk cursus
 • WegWijsinGedrag®- Verkorte leergang schoolleiders en intern begeleiders

  05 nov. 2024 van 09:00 t/m 12:30 / Locatie volgt - Deventer

  WegWijsinGedrag richt zich op het leren nemen van meervoudig perspectief en vergroot daarmee de bewustwording van het eigen perspectief en de verschillende invalshoeken in het kijken, verklaren en omgaan met leerlinggedrag. Dit is nodig voor een inclusie en het bieden van gelijke kansen. In deze training leren deelnemers om vanuit meerdere perspectieven te kijken naar het gedrag van leerlingen, ouders, collega's/ teamleden en interacties in de context van de klas, school en sociaal netwerk.

  Bekijk cursus
 • NIEUW! EDI Coach

  05 nov. 2024 van 15:00 t/m 18:00 / Afhankelijk van deelnemers

  De opleiding tot EDI-coach is bedoeld voor professionals in het primair en voortgezet onderwijs die betrokken zijn bij de begeleiding van leraren en/of de implementatie van EDI in de school.

  Bekijk cursus
 • Lerend Netwerk Rekenen

  07 nov. 2024 van 15:30 t/m 17:00 / Op de scholen van de deelnemers, in overleg.

  Ben jij rekencoördinator, rekenspecialist of heb jij anderszins affiniteit met rekenonderwijs? Sluit dan aan bij het lerend netwerk rekenen. Dit netwerk is opgezet om van elkaar te kunnen leren, kennis en ervaringen te delen en elkaar te inspireren met betrekking tot goed rekenonderwijs. Het biedt een plek om elkaar bij te praten over de nieuwste ontwikkelingen omtrent het rekenonderwijs en bijbehorende materialen.

  Bekijk cursus
 • Compacten en Verrijken

  12 nov. 2024 van 15:00 t/m 18:00 / PUNT

  Meer- en hoogbegaafde leerlingen gaan ten opzichte van hun klasgenoten sneller door de leerstof en hebben minder instructies en verwerkingsopdrachten nodig om tot beheersing van de leerdoelen te komen. Daarom hebben zij een gedifferentieerd onderwijsaanbod nodig dat hen helpt om zich optimaal te ontwikkelen. Maar wat bied je ze aan? En hoe zorg je ervoor dat ze daadwerkelijk leerervaringen hebben?

  Bekijk cursus
 • EDI Verdieping groep 3-8

  28 nov. 2024 van 15:30 t/m 18:00 / Afhankelijk van deelnemers

  Organisatie/Uitgevoerd door Expertis Doelgroep Leerkrachten groep 1 en 2 Type scholing Training Datum 28 november 2024 en 12 februari 2025 Tijd 15.30-18.00 uur Maximaal aantal deelnemers 10-25 Locatie Afhankelijk van deelnemers Kosten € 200,- per deelnemer Heb je vragen over deze training?

  Bekijk cursus
 • Basis Kanjertraining (licentie A)

  08 jan. 2025 van 13:00 t/m 20:00 / Afhankelijk van deelnemers

  Met de Kanjertraining leren kinderen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. 

  Bekijk cursus
 • Formatief Handelen

  14 jan. 2025 van 14:45 t/m 17:30 / Montessorischool Oudaen, Pieter de Hooghstraat 2, 7412 RX Deventer

  In het scholingstraject maken leerkrachten en anderen in school kennis en experimenteren met elementen van Formatief handelen.

  Bekijk cursus
 • EDI Verdieping groep 1 en 2

  14 jan. 2025 van 15:30 t/m 18:30 / Afhankelijk van deelnemers

  Deze verdiepingsmodule kan volgen op het programma EDI basis en zoomt verder in op: - EDI en Spel: het inzetten van het EDI model binnen speelse activiteiten en hoekenwerk. - EDI Klassenmanagement: het ontwikkelen van goede executieve functies hebben een positief effect op het klassenmanagement. Organisatie/Uitgevoerd door Expertis Doelgroep Leerkrachten groep 1 en 2 Type scholing Training Datum 14 januari 2025 12 maart 2025 Tijd 15.30-18.30 uur Maximaal aantal deelnemers 10-25 Locatie Afhankelijk van deelnemers Kosten € 200,- per deelnemer Heb je vragen over deze training? Stuur een mail naar:  academie@varietas.nl Aanmelden via Varietas Academie - aanmeldformulier Sluitingsdatum aanmelden 14-06-2024

  Bekijk cursus
 • Bewegend leren met het jonge kind begint met leren bewegen!

  20 jan. 2025 van 15:30 t/m 18:30 / Saxion Deventer

  Heb je je wel eens afgevraagd waarom het zo belangrijk is om kinderen vanaf heel jonge leeftijd veel buikspeeltijd te geven? En waarom het voor alle kinderen zo belangrijk is dat bewegen onderdeel uitmaakt van het leren (bewegend leren)? In deze training gaan we in op het belang van bewegen en specifieke motorische vaardigheden in relatie tot de brede ontwikkeling van jonge kinderen.

  Bekijk cursus
 • Met Sprongen Vooruit groep 1 en 2

  22 jan. 2025 van 15:00 t/m 17:30 / Volgt

  Met Sprongen Vooruit is een programma voor rekenen en wiskunde in het primair onderwijs. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, voortschrijdende inzichten op het gebied van didactiek, pedagogiek en reken-wiskundeonderwijs.

  Bekijk cursus
 • Basistraining VVE 1&2 'VVE een goed begin' groep 4

  22 jan. 2025 van 15:00 t/m 18:00 / Sine Limite ruimte 0.25

  Steeds meer scholen werken aan een beredeneerd aanbod voor het jonge kind, met of zonder programma. Om dat vorm te geven is kennis over de ontwikkeling van het jonge kind en een open houding om kinderen te laten ontwikkelen vanuit hoge verwachtingen nodig. Daarnaast zijn vaardigheden die de leerkracht kan inzetten om de ontwikkeling van kinderen optimaal te stimuleren noodzakelijk.

  Bekijk cursus
 • Slimme kleuters

  23 jan. 2025 van 15:00 t/m 18:00 / PUNT

  Wanneer je mogelijke meer- of hoogbegaafdheid al op vroege leeftijd kunt herkennen, kun je je onderwijs direct aanpassen aan de behoeften van deze leerlingen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Her is daarom van groot belang om kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong zo vroeg mogelijk te signaleren.

  Bekijk cursus
 • Met Sprongen Vooruit groep 3 en 4

  29 jan. 2025 van 15:00 t/m 17:30 / Volgt

  Met Sprongen Vooruit is een programma voor rekenen en wiskunde in het primair onderwijs. Het programma is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, voortschrijdende inzichten op het gebied van didactiek, pedagogiek en reken-wiskundeonderwijs.

  Bekijk cursus
 • Hartstikke Hoogebegaafd! (groep 2 donderdag)

  06 feb. 2025 van 15:00 t/m 18:00 / PUNT

  Brilletje, neus in de boeken, negens en tienen op het rapport… gelukkig weten we inmiddels dat hoogbegaafdheid meer is dan dit stereotiepe beeld. Maar wat is het dan precies? En hoe herken je hoogbegaafde leerlingen in je groep?

  Bekijk cursus
telefoon icoon