Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind

Maatwerk: Begrijpend lezen is géén vak

Inhoud

Optimaliseren van het begrijpend leesonderwijs: wat zijn succesfactoren en werkende principes en hoe implementeer je die in jouw klas/school?

Om je te kunnen redden in de huidige, geletterde maatschappij, is een goed leesbegrip een belangrijke vaardigheid. Meer en meer wordt duidelijk dat het bieden van losse begrijpend leeslessen nauwelijks bedraagt aan een goede begrijpend leesvaardigheid van leerlingen. Enorm demotiverend voor de leerling die door het vele oefenen nog steeds moeite houdt met het (begrijpend) lezen, maar ook voor een leerkracht die er tijd en energie in gestoken heeft, maar hier niets van terugziet in de opbrengsten.

Begrijpend lezen is een vakoverstijgende vaardigheid die leerlingen zich eigen moeten maken gedurende de hele lesdag, hun hele schoolloopbaan en hun verdere leven. Niet dat ene lesje in de week dus. Als we het leesbegrip van leerlingen willen optimaliseren en stimuleren, moet het begrijpend leesonderwijs op de schop.

Dat klinkt rigoureus, maar het is niet zo moeilijk als je wellicht nu denkt. Ook met kleine stappen kun je een heel eind in de goede richting komen! Vanuit de Top Academie Deventer delen we graag onze expertise en ervaringen met de scholen in dit maatwerktraject. We sluiten aan bij de ontwikkeling en de (hulp)vraag van de school. Samen bekijken we het huidige begrijpend leesonderwijs en stellen we met elkaar vast waar jullie (als team) naar toe willen ontwikkelen. Wij nemen jullie mee in de werkende principes van de Top Academie en samen kijken we welke onderdelen je daarvan in je eigen onderwijs kunt en wilt integreren. Samen maken we een plan welke stappen daarvoor nodig zijn.

Uiteraard voorzien wij jullie van kennis, maar ook van (praktische) voorbeelden hoe je kunt werken aan thematische opbouw en/of kunt aansluiten bij wereldoriëntatie, hoe je je woordenschatonderwijs een boost kunt geven, hoe je een rijke taalleeromgeving creëert, etc.

Kortom: er is veel maatwerk mogelijk in dit traject, bestaande uit maximaal 5 (team) bijeenkomsten. Deels theorie, maar ook grotendeels praktisch van aard. Tussen de bijeenkomsten gaat het team zelf met het geleerde aan de slag en reflecteren zij op de ingezette werkwijze. Wij kijken en denken graag met jullie mee over de uitvoering van het plan (denk aan: voorbereiding lessen, klassenbezoek, sparmoment, coaching, …)

Doelgroep

Basisschoolteams die samen aan de slag willen om de begrijpend leesvaardigheid van leerlingen willen optimaliseren en stimuleren en bereid zijn het begrijpend leesonderwijs anders aan te pakken.

Uitgevoerd door
Sine Limite, Manon Groot Jebbink, Sabien Bouwmeester

Locatie
Eigen basisschool

Kosten
De eerste 5 bijeenkomsten zijn gratis. Extra uren begeleiding is mogelijk tegen een uurtarief van €60.

Details

Locatie
Eigen basischool

Interesse?

Hoe wij omgaan met uw gegevens: privacyverklaring.
telefoon icoon